Zoekresultaat 1 - 10 van 13 resultaten

 • Gemeente aansprakelijk stellen

  Bij schade door de gemeente, kan de gemeente aansprakelijk gesteld worden via een schadeclaim. Schade moet eerst gemeld worden bij de verzekering.

 • Bezwaar maken

  Wanneer iemand het oneens is met een besluit, kan diegene binnen 6 weken bezwaar maken door een bezwaarschrift naar de gemeente te sturen.

 • Grond kopen, huren of pachten

  Er kan grond van de gemeente gekocht, gepacht of gehuurd worden. Hieraan zijn voorwaarden en regels verbonden.

 • Bedrijfspand/bedrijventerrein huren of kopen

  De gemeente is eigenaar van bedrijfspanden en -terreinen. Wanneer iemand die wil huren of kopen, zitten daar voorwaarden aan verbonden.

 • Overlijden, aangifte

  Bij een overlijden moet daar verplicht aangifte van gedaan worden in de gemeente waar de persoon is overleden. Meestal doet de uitvaartondernemer dit.

 • Loterij, prijsvraag, bingo organiseren

  Voor het organiseren van een kansspel is een vergunning nodig. Voor een bingo of kansspel ter promotie is een melding voldoende.

 • Klacht indienen

  Er kan een klacht ingediend worden tegen een medewerker van de gemeente. De gemeente reageert hier vervolgens op.

 • Geboorteaangifte

  Bij de geboorte van een kind moet hiervan aangifte gedaan worden. Er wordt dan een geboorteakte opgemaakt.

 • Gemeentelijke sportaccommodatie huren

  De gemeente heeft meerdere accommodaties (ruimtes of terreinen). De gemeente verhuurt deze aan (sport)verenigingen.

 • Gebruik achternaam veranderen

  In een aantal situaties kan het gebruik van de achternaam veranderd worden. Er kan gekozen worden uit verschillende alternatieven.