Zoekresultaat 1 - 4 van 4 resultaten

 • Gevonden of verloren voorwerpen melden

  Als u een voorwerp heeft gevonden, moet u dit melden bij de gemeente. U kunt het voorwerp daarna bij de gemeente afgeven of thuis goed bewaren.

  Als u zelf iets kwijt bent, kunt u dit ook melden bij de gemeente. Kijk regelmatig op Verloren of gevonden of uw voorwerp al gevonden is.

  Geef gevonden voorwerpen als tassen, sleutels, sieraden en portemonnees altijd aan bij de gemeente. U kunt het voorwerp bij de gemeente afgeven of thuis bewaren.

  De gemeente bewaart voorwerpen die goedkoper zijn dan € 450,- drie maanden. Daarna worden ze verkocht, vernietigd of hergebruikt. Wanneer u het voorwerp thuis heeft bewaard, mag u het houden. De gemeente bewaart voorwerpen die duurder zijn dan € 450,- een jaar. Als er binnen een jaar geen eigenaar is gevonden, dan wordt u de eigenaar. U krijgt hiervan bericht.

  Gevonden sleutels en fietsen worden afgegeven in het gemeentehuis van de plaats waar ze zijn gevonden. Gevonden sleutels worden 3 maanden bewaard. Voor verloren sleutels en fietsen kunt u kijken of ze zijn afgegeven in het gemeentehuis van de plaats waar u ze vermoedelijk bent verloren.

 • Woonwagen of woonwagenstandplaats huren

  De gemeente heeft specifieke ruimtes aangewezen voor het plaatsen van woonwagens. De locaties zijn opgenomen in het bestemmingsplan.

  Wanneer u geïnteresseerd bent in een woonwagenstandplaats op de aangewezen locaties, dan kan de woningbouwcorporatie u op basis van vastgestelde regels een standplaats toewijzen.

  Bent u geïnteresseerd in een woonwagenstandplaats die niet is opgenomen in het bestemmingsplan dan kunt u een principeverzoek indienen bij het college van burgemeester en wethouders om het bestemmingsplan te wijzigen of te herzien. Kijk dan ook bij bestemmingsplan, wijziging.

 • Gebouw of grond met voorkeursrecht verkopen

  De gemeente wil in sommige gevallen eigenaar worden van percelen, waar zij een bepaalde ontwikkeling voor ogen heeft. Om ervoor te zorgen dat deze percelen tussentijds niet verkocht worden aan derden, kan er via de Wet voorkeursrecht gemeenten (WVG) een recht van eerste koop worden gevestigd. Hiervoor gelden bepaalde richtlijnen, zoals het publiceren van de percelen waarop WVG is gevestigd, de termijnen (en de verlening ervan) en de wijze waarop de gemeente dient te handelen indien een perceel daadwerkelijk te koop wordt aangeboden.

  Soms heeft de gemeente voorkeursrecht op een huis of een stuk grond. U moet uw huis of grond dan aan de gemeente aanbieden. Dit betekent dat de gemeente voorrang heeft om dit te kopen. De gemeente krijgt voorkeursrecht op gebouwen en grond waarvoor een nieuwe bestemming is vastgelegd.

  U kunt de gemeente vragen om uw eigendom toch niet te kopen. Bijvoorbeeld als de rechtsvorm van uw bedrijf verandert van VOF naar BV. Of als u al eerder heeft afgesproken het te ruilen of te schenken.

  Is uw bedrijf of onderneming onderdeel van uw grond of gebouw? Dan mag u eisen dat de gemeente hiermee rekening houdt bij de verkoop.

 • Aangifte doen van overlijden

  Als een persoon overlijdt, moet iemand aangifte van overlijden doen in de gemeente waarin de persoon is overleden. Vaak doet de begrafenisondernemer dit voor de nabestaanden. De gemeente geeft toestemming om de overledene te begraven of te cremeren. Dit heet het verlof tot begraven of cremeren.

  De gemeente past ook de basisregistratie personen (BRP) aan en maakt een overlijdensakte op. Nabestaanden kunnen een uittreksel van de overlijdensakte krijgen. Dit heeft u nodig om praktische zaken te regelen. Bijvoorbeeld de erfenis en het opzeggen van de huur of abonnementen. Meestal zorgt de uitvaartondernemer voor het uittreksel. U kunt ook zelf een uittreksel bij de gemeente opvragen.

  Onder het tabje "formulieren" vindt u de link om digitaal aangifte te doen van overlijden (inloggen met eHerkenning)

  Aan welke instanties wordt een bericht van overlijden doorgegeven?

  Wij geven een overlijden door aan onderstaande instanties (indien van toepassing):

  • Rijksbelastingen
  • Waterschap Veluwe
  • Ziektekostenverzekeraars
  • Rijkskadaster en Openbare Registers
  • USZO/ABP/FB/IT/BO/BIV
  • Pensioenfondsen
  • UWV
  • SVB (sociale verzekeringsbank)
  • Gemeentelijke belastingen