Zoekresultaat 1 - 10 van 10 resultaten

 • Bezwaar maken tegen de kosten

  Bent u het niet eens met de aanmanings- of dwangbevelkosten? Dan kunt u in bezwaar gaan.

 • Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig beslissen

  Deze wet bepaalt dat wij op tijd moeten besluiten op een vergunningaanvraag of bezwaarschrift.

 • Mislukte automatische incasso (storno)

  Als het niet mogelijk is om het maandbedrag af te schrijven, mislukt de automatische incasso.

 • Uw rechten

  u heeft recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens.

 • Aantal termijnen voor automatische incasso

  Het aantal termijnen hangt af van het moment waarop u de automatische incasso aanvraagt.

 • Betalen in termijnen via automatische incasso

  Wilt u de aanslag in termijnen betalen? Dit kan met een machtiging tot automatische incasso. 

 • Overlijden

  Bij een overlijden stelt de gemeente ons op de hoogte. U hoeft dat dus niet zelf te doen.

 • Terugbetaling automatisch geïncasseerde termijnen

  U heeft het recht om automatisch geïncasseerde termijnen terug te vragen.

 • Bezwaar maken tegen de aanslag

  Is de aanslag waterschapsbelasting niet juist? Dan kunt u bezwaar maken.

 • Een zienswijze indienen

  Ons bestuur neemt allerlei beslissingen. Deze besluiten bereiden we zorgvuldig voor. Als belanghebbende krijgt u in veel gevallen vooraf de gelegenheid ons te laten weten wat u van het te nemen (ontwerp)besluit vindt.