Zoekresultaat 1 - 7 van 7 resultaten

 • Beroepschrift indienen

  Heeft u bezwaar gemaakt tegen een beslissing van de gemeente (besluit) en is uw bezwaar afgewezen dan kunt u hiertegen in beroep gaan.

 • Bezwaarschrift indienen

  Als u het niet eens met een besluit, dan kunt u binnen 6 weken na ontvangst van het besluit online of via post gratis een bezwaarschrift indienen.

 • Naamswijziging en -keuze

  Voornaam veranderen gaat via een advocaat. Achternaam veranderen via een verzoek aan de Koning via het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

 • Verhuizen naar Nederland (immigratie)

  Als u in Nederland komt wonen, moet u zich persoonlijk inschrijven bij de gemeente. Dit geldt ook als u al eerder in Nederland hebt gewoond

 • Aanpassen onjuiste persoonsgegevens

  Kloppen uw persoonsgegevens in de BRP niet, dan kunt u deze laten aanpassen.

 • Geslachtswijziging

  Bent u in de gemeente Beverwijk geboren? Zo ja, dan kunt u ons vragen om uw geslacht aan te passen op uw geboorteakte.

 • Gemeente aansprakelijk stellen

  Heeft u schade geleden door bij. achterstallig onderhoud aan wegen, pleinen, openbaar groen of iets dergelijks? Stel de gemeente aansprakelijk.