Zoekresultaat 1 - 10 van 34 resultaten

 • Paspoort aanvragen

  Maak een afspraak om een paspoort aan te vragen. Na 5 werkdagen kunt u uw paspoort ophalen.

 • Inkopen en aanbesteden

  Meer informatie over het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente via belcombinatie.nl.

 • Identiteitskaart kwijt of gestolen

  Bent u uw identiteitskaart kwijt, geef dit dan door aan de gemeente. U hoeft niet naar de politie om aangifte te doen. U kunt de vermissing alleen van uw eigen ID-kaart online doorgeven (dus niet die van uw kind).  Is uw ID-kaart gestolen, doe dan wel aangifte bij de politie. U neemt het proces-verbaal mee naar de gemeente. Vermissing ID-kaart doorgeven Nadat u heeft doorgegeven dat u uw identiteitskaart kwijt bent, vraagt u een nieuwe identiteitskaart aan.

 • Bewijs van in leven zijn

  Vraagt uw pensioenfonds of een andere uitkerende instantie om een bewijs dat u in leven bent? Dan kunt u een 'bewijs van in leven zijn' aanvragen. U kunt het bewijs alleen voor uzelf aanvragen. Heeft u het bewijs nodig voor gebruik in het buitenland, vraag dan een attestatie de vita aan. Deze wordt in meerdere talen opgesteld. Bewijs van in leven zijn aanvragen Kosten € 23,50 Heeft u het bewijs van in leven zijn nodig voor een pensioenfonds dan is het gratis.

 • Attestatie de vita

  Heeft u voor een buitenlandse organisatie (zoals levensverzekeraar of pensioenfonds) een bewijs nodig dat u in leven bent, vraag dan een attestatie de vita aan. Voor het aanvragen van een attestatie de vita moet u persoonlijk langskomen. Maak hier voor een afspraak. Meenemen Geldig legitimatiebewijs  Brief van pensioenfonds als deze om de attestatie de vita vraagt  Afspraak maken Kosten Een attestatie de vita is gratis als u een brief van uw pensioenfonds aan ons laat zien. In alle andere gevallen betaalt u € 16,60.

 • Paspoort kwijt of gestolen

  Bent u uw paspoort kwijt, geef dit dan door aan de gemeente. U hoeft niet naar de politie om aangifte te doen. U kunt de vermissing alleen van uw eigen paspoort online doorgeven (dus niet die van uw kind).  Is uw paspoort gestolen, doe dan wel aangifte bij de politie. U neemt het proces-verbaal mee naar de gemeente. Vermissing paspoort doorgeven Nadat u heeft doorgegeven dat u uw paspoort kwijt bent, vraagt u een nieuw paspoort aan.

 • Discriminatie melden

  Discriminatie betekent dat iemand op basis van huidskleur, geslacht of godsdienst anders wordt behandeld, terwijl daar geen reden voor is. In Nederland is discriminatie verboden. Dat staat in artikel 1 van onze grondwet. Melden van discriminatie Als u te maken heeft met discriminatie, racisme of ongelijke behandeling dan kunt u dit melden bij Meldpunt Discriminatie Utrecht. Dit kan ook als u ziet dat iemand anders daar mee te maken heeft.

 • Sportaccommodaties

  Informatie over sportaccommodaties in de gemeente. Huis van Eemnes De sportzaal in het Huis van Eemnes is 2.100 vierkante meter groot. Deze is op te delen in kleinere zalen, een yoga- en dansruimte, een biljartzaal en ruimtes waar bijvoorbeeld  gebridged wordt. In het Huis van Eemnes zitten verschillende sportverenigingen. Er is ook een brasserie met bar. Meer informatie en het huren van de sporthal zie huisvaneemnes.nl. Sportcentrum De Biezem Sportcentrum De Biezem in Laren heeft een binnen- en buitenzwembad, sporthal, restaurant, sauna en een gymzaal. Meer informatie via debiezem.nl.

 • Naamgebruik wijzigen

  Bent u getrouwd, heeft u een geregistreerd partnerschap of bent u gescheiden? U kunt bij ons aangeven met welke achternaam u door overheidsorganisaties zoals de Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank (SVB), het UWV etc. aangeschreven wilt worden. U kunt het wijzigen van uw naamgebruik online regelen. U heeft DigiD nodig.  Let op: het wijzigen van uw naamgebruik is wat anders dan het wijzigen van uw naam. U kunt kiezen voor: Uw eigen achternaam De achternaam van uw partner Uw eigen achternaam, gevolgd door de achternaam van uw partner De achternaam van uw partner, gevolgd door uw eigen achternaam Naamgebruik wijzigen Goed om te weten Wij geven de achternaam die u gekozen heeft door aan overheidsorganisaties zoals de Belastingdienst en de SVB (Sociale Verzekeringsbank). U moet zelf instanties, zoals banken en verzekeringsmaatschappijen, laten weten dat uw achternaam veranderd is. U kunt ook een afspraak maken om uw naamgebruik te wijzigen. Neem geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart) mee naar de afspraak. Kosten Het wijzigen van uw naamgebruik is gratis.

 • Verhuizing doorgeven

  Verhuist u naar of binnen Eemnes, dan moet u dit doorgeven aan de gemeente. Doorgeven kan vanaf 4 weken voor de dag van verhuizing tot maximaal 5 dagen na de verhuizing. U kunt online uw verhuizing doorgeven. U heeft hier DigiD voor nodig. Verhuist u naar een andere gemeente, dan geeft u uw verhuizing door in de nieuwe gemeente. Verhuizing doorgeven U kunt uw verhuizing ook persoonlijk aan de receptie van het BEL- kantoor doorgeven. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Neem een geldig legitimatiebewijs mee. Wie mag een verhuizing doorgeven Iedereen die 16 jaar of ouder is Ouders, voogden of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar Ouders en hun meerderjarige kinderen voor elkaar als u op hetzelfde adres woont Echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar als u op hetzelfde adres woont. Let op: heeft u een samenlevingscontract, dan moet u allebei zelf de verhuizing doorgeven Meerderjarigen voor personen die hen daarvoor gemachtigd hebben Curatoren voor de persoon die onder curatele is gesteld Verhuizen naar het buitenland (emigratie) U emigreert als u minimaal 8 maanden binnen 1 jaar in het buitenland gaat wonen. Deze periode hoeft niet achter elkaar te zijn. Geef uw emigratie maximaal 5 dagen voor u vertrekt aan ons door. Dit kan online via verhuizing buitenland doorgeven.  Blijven er gezinsleden op uw huidige adres in Nederland achter? Dan moeten de gezinsleden die naar het buitenland verhuizen zich persoonlijk melden bij de receptie op het BEL-kantoor. Dit geldt ook voor minderjarigen. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Neem een geldig legitimatiebewijs mee.