Zoekresultaat 1 - 10 van 20 resultaten

 • Verklaring onder ede of belofte

  Een verklaring onder ede of een belofte doen kan alleen als gegevens uit de BRP niet kloppen en er geen ander document is waaruit gegevens blijken.

 • Verloren of gevonden voorwerpen melden

  Een verloren of gevonden voorwerp kan gemeld worden bij de gemeente. Er hoeft alleen aangifte gedaan te worden wanneer het om diefstal gaat.

 • Identiteitskaart aanvragen

  Een identiteitskaart is een persoons- en reisdocument en moet persoonlijk aangevraagd worden. Hierin zijn verschillende situaties mogelijk.

 • Levenloos geboren kind opnemen in de BRP

  Kinderen die levenloos geboren worden, kunnen ook worden opgenomen in de Basisregistratie Personen (BRP).

 • Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

  Inwoners kunnen om verschillende redenen een kopie van akteafschriften voor zichzelf of iemand anders aanvragen bij de burgerlijke stand.

 • Gemeente aansprakelijk stellen

  Bij schade door de gemeente, kan de gemeente aansprakelijk gesteld worden via een schadeclaim.

 • Kind erkennen vóór de geboorte

  In sommige gevallen kan een kind erkend worden vóór de geboorte. Iemand wordt dan juridisch ouder. Als juridisch ouder hebt u rechten en plichten.

 • Verwijderen privacygevoelige persoonsgegevens

  Gegevens over adoptie, kinderen die ter adoptie zijn afgestaan of geslachtsverandering kunnen uit de BRP verwijderd worden.

 • Bibob-onderzoek

  De gemeente kan een Bibop-onderzoek starten wanneer iemand iets aanvraagt of aankoopt. Zo controleert zij of de aanvrager of koper integer is.

 • Kind erkennen ná de geboorte

  Bij het erkennen van een kind wordt iemand juridisch ouder. Als juridisch ouder hebt u rechten en plichten.