Zoekresultaat 1 - 5 van 5 resultaten

 • Bezwaar en beroep

  De gemeente neemt veel besluiten. Het kan gebeuren dat u het niet met een besluit eens bent. U heeft bijvoorbeeld een vergunning aangevraagd, maar niet gekregen. Of uw buren hebben een omgevingsvergunning gekregen waar u het niet mee eens bent. Meestal kunt u tegen een besluit bezwaar maken bij de gemeente. Dit houdt in dat u een bezwaarschrift indient, waarin u duidelijk opschrijft waarom u het niet met het besluit eens bent. De gemeente kijkt dan nog een keer naar het besluit en neemt een tweede besluit (beslissing op bezwaar). Bent u het ook niet eens met de beslissing op bezwaar? Dan kan u in beroep gaan bij de rechtbank.

 • Klacht over de gemeente

  Bent u ontevreden over de dienstverlening of over de handelswijze van de gemeente, dan kunt u een klacht indienen. Dit kan online, telefonisch of schriftelijk.  Een klacht gaat bijvoorbeeld over: het te laat afhandelen van brieven of vragen het krijgen van te weinig of onjuiste informatie het gedrag van medewerkers of bestuurders

 • Naamgebruik

  Bent u getrouwd (geweest) of heeft u een geregistreerd partnerschap, dan kunt u er voor kiezen om de achternaam van uw partner te gebruiken. Dit heet naamgebruik. U kunt kiezen hoe overheidsinstellingen u voortaan moeten aanschrijven: Alleen met uw eigen naam; Alleen met de naam van uw partner; Met uw eigen naam, gevolgd door de naam van uw partner; Met de naam van uw partner, gevolgd door uw eigen naam. Overheidsinstanties zoals de Belastingdienst en pensioenfondsen krijgen deze gegevens van de gemeente door. Instanties zoals banken en verzekeringsmaatschappijen moet u zelf informeren. Op officiële documenten als paspoort of rijbewijs staat altijd uw eigen achternaam, ook al heeft u een ander naamgebruik gekozen. U kunt wel de achternaam van uw partner op deze documenten laten vermelden.

 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

  Voor sommige beroepen is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vereist. Dit wordt ook wel het bewijs van goed gedrag genoemd. Het ministerie van Veiligheid en Justitie geeft deze verklaring af. Uit de verklaring blijkt dat uw gedrag geen belemmering is voor het uitoefenen van een bepaalde functie. Een VOG kan worden afgegeven aan natuurlijke personen (mensen) en aan rechtspersonen (bedrijven/organisaties). Als iemand een VOG aanvraagt, doet Justis (afdeling COVOG) onderzoek naar het justitiële verleden van een natuurlijk persoon (NP) of rechtspersoon (RP). Meer informatie vindt u op de website 'Verklaring Omtrent het Gedrag' van Justis screeningsautoriteit.

 • Discriminatiezaken

  Voelt u zich gediscrimineerd? Bent u getuige van discriminatie? Neem dan contact op met het Bureau Discriminatiezaken (BD) voor gratis vertrouwelijk advies, ondersteuning en klachtbehandeling. Het BD kan u helpen de situatie aan te pakken en/of op te lossen. Dat kan ook anoniem. Geen advies of hulp nodig? Meld dan toch de klacht. Uw melding helpt om discriminatie beter in beeld te krijgen en aan te pakken. Daarnaast geeft deze organisatie voorlichting en trainingen over (on)gelijke behandeling. Dat doet het BD op scholen en in buurtcentra, maar ook bij bedrijven, verenigingen en andere organisaties.  Het Bureau Discriminatiezaken is bereikbaar via (06) 1280 0017 en  info@bdwaterland.nl. Meer informatie over de mogelijkheden is te vinden via onderstaande website. × Klik hier om direct te mailen × info@bdwaterland.nl