Zoekresultaat 1 - 8 van 8 resultaten

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Een VOG is een bewijs van goed gedrag. In verschillende situaties is een VOG nodig. De VOG kan opgevraagd worden bij de gemeente.

 • Echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

  Een echtscheiding of beëindiging van geregistreerd partnerschap moet worden aangevraagd via een advocaat. Verschillende situaties zijn mogelijk.

 • Geslachtswijziging

  Als iemand van geslacht is veranderd, kan dit aangepast worden in de BRP. Hier gaat een proces aan vooraf.

 • Gemeente aansprakelijk stellen

  Bij schade door de gemeente, kan de gemeente aansprakelijk gesteld worden via een schadeclaim. Schade moet eerst gemeld worden bij de verzekering.

 • Automatische incasso, machtiging

  U geeft de gemeente met een machtiging toestemming om de belasting in termijnen van uw rekening af te schrijven.

 • Verloren of gevonden voorwerp melden

  Een verloren of gevonden voorwerp kan gemeld worden bij de gemeente. Er hoeft alleen aangifte gedaan te worden wanneer het om diefstal gaat.

 • Klacht indienen

  Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente.

 • Adresonderzoek

  Een juist adres in de Basisregistratie Personen (BRP) is belangrijk: voor burgers zelf én voor de overheid. Bij twijfel volgt er een adresonderzoek.