Zoekresultaat 1 - 7 van 7 resultaten

 • Gemeente aansprakelijk stellen

  Bij schade door de gemeente, kan de gemeente aansprakelijk gesteld worden via een schadeclaim.

 • Bibob-onderzoek

  De gemeente kan een Bibop-onderzoek starten wanneer iemand iets aanvraagt of aankoopt. Zo controleert zij of de aanvrager of koper integer is.

 • Adresonderzoek

  Een juist adres in de Basisregistratie Personen (BRP) is belangrijk: voor burgers zelf én voor de overheid. Bij twijfel volgt er een adresonderzoek.

 • Een zienswijze tegen een ontwerp omgevingsplan indienen

  Het kan zijn dat u bezwaren heeft tegen een ontwerp omgevingsplan dat ter inzage is gelegd. U kunt dan een zienswijze indienen tegen dit plan.

 • Bezwaar maken

  Het kan gebeuren dat iemand het niet eens is met een besluit dat wij hebben genomen. Bijvoorbeeld over het resultaat van de aanvraag van een vergunnin

 • Gemeentegrond gebruiken

  Voor gebruik van grond van de gemeente, is toestemming nodig van de gemeente.

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Een VOG is een bewijs van goed gedrag. In verschillende situaties is een VOG nodig. De VOG kan opgevraagd worden bij de gemeente.