Zoekresultaat 1 - 10 van 23 resultaten

 • Verhuizing doorgeven

  Als u verhuist binnen of naar de gemeente Overbetuwe, geeft u de verhuizing aan ons door.

 • Klachten en storingen over afval melden

  Klachten over afvalinzameling meldt u bij PreZero. Storingen van ondergrondse containers meldt u bij de gemeente.

 • Gevonden of verloren voorwerpen melden

  Als u een voorwerp heeft gevonden of kwijt bent, meld u dit bij de gemeente.

 • Handtekening legaliseren of een document waarmerken

  Met het legaliseren van een handtekening verklaart de gemeente dat het document is ondertekend met een 'wettige' handtekening.

 • Een levenloos geboren kind registreren

  U kan uw kindje laten registreren in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit is niet verplicht.

 • Uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP)

  Op een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) staan persoonsgegevens, zoals uw naam en huidige adres.

 • Groen- of reststrook kopen of huren

  U kunt onder bepaalde voorwaarden een stuk gemeentegrond kopen. Huren of tijdelijk in gebruik nemen is soms ook mogelijk.

 • Inschrijven woonwagenstandplaats

  U kunt zich inschrijven voor een woonwagenstandplaats. De gemeente wijst een woonwagenstandplaats toe volgens het toewijzingsbeleid.

 • Verhuizen naar het buitenland

  Als u naar het buitenland verhuist of langer dan 8 maanden naar het buitenland gaat, geeft u dat door aan de gemeente.

 • Identiteitskaart

  Wilt u een identiteitskaart (ID-kaart) aanvragen of verlengen? Maak hiervoor dan een afspraak.