Zoekresultaat 1 - 6 van 6 resultaten

 • Klachten en storingen over afval melden

  Klachten over afvalinzameling meldt u bij PreZero. Storingen van ondergrondse containers meldt u bij de gemeente.

 • Gevonden of verloren voorwerpen melden

  Als u een voorwerp heeft gevonden of kwijt bent, meld u dit bij de gemeente.

 • Groen- of reststrook kopen of huren

  U kunt onder bepaalde voorwaarden een stuk gemeentegrond kopen. Huren of tijdelijk in gebruik nemen is soms ook mogelijk.

 • Inschrijven woonwagenstandplaats

  U kunt zich inschrijven voor een woonwagenstandplaats. De gemeente wijst een woonwagenstandplaats toe volgens het toewijzingsbeleid.

 • Bezwaar maken

  Soms neemt de gemeente een beslissing waar u het niet mee eens bent. Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de gemeente.

 • Verklaring omtrent het gedrag aanvragen

  Met een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) laat u zien dat u zich in het verleden goed gedragen hebt.