Zoekresultaat 1 - 3 van 3 resultaten

  • Bezwaarschrift indienen

    Soms neemt de gemeente een beslissing waar u het niet mee eens bent. U mag dan bezwaar maken. Bijvoorbeeld omdat de gemeente uw aanvraag voor een vergunning niet goed keurt. Of omdat u het niet eens bent met de vergunning die uw buurman heeft gekregen. Na bekendmaking van het besluit heeft u 6 weken om uw bezwaar in te dienen. Dit doet u bij de persoon die het besluit heeft genomen. U krijgt een schriftelijke bevestiging. Online bezwaarschrift indienen Als u bezwaar maakt, geldt de beslissing nog wel. Wilt u dat het gemeentelijke besluit tijdens uw bezwaarprocedure tijdelijk ongeldig is? Dien dan een verzoek om voorlopige voorziening in. Dit doet u bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Kent de rechter uw verzoek toe? Dan is de beslissing tijdelijk ongeldig. Wij noemen dit opschorten. Zijn er andere belanghebbenden? Dan sturen wij het bezwaar naar hen toe. Denk bijvoorbeeld aan iemand die een vergunning heeft gekregen waar u bezwaar tegen maakt.

  • Beroepschrift indienen

    De gemeente beslist over uw bezwaar tegen een gemeentelijk besluit. Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente over uw bezwaar? U mag dan in beroep gaan. In de brief van de gemeente met de beslissing op uw bezwaarschrift staat bij wie u in beroep mag gaan. Dit is meestal de rechtbank. In de beroepsprocedure bent u niet verplicht een advocaat te nemen. Het mag wel. Instellen van beroep betekent niet dat de beslissing ongeldig is. De beslissing is gewoon rechtsgeldig. Wilt u dat de beslissing tijdens uw beroepsprocedure tijdelijk wordt opgeschort? Dan mag u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank. Het beroepschrift mag u in een vreemde taal schrijven. Voor een goede afhandeling kan een vertaling noodzakelijk zijn. U moet zelf zorgen voor deze vertaling.

  • Klacht tegen ambtelijk of gemeentelijk optreden

    Bent u ontevreden over de manier waarop een medewerker van de gemeente u behandelt? Dan mag u (online) een klacht indienen. Wanneer wij een klacht ontvangen, onderzoeken wij wat er precies is gebeurd. U krijgt hierbij de gelegenheid uw klacht mondeling toe te lichten. U krijgt schriftelijk bericht over de uitspraak van uw klacht. Klacht tegen ambtelijk of gemeentelijk optreden online melden Voorwaarden Bij het indienen van uw klacht, moet u de volgende gegevens invullen: Uw naam en adres.  De datum waarop u de klacht schrijft. Een omschrijving van het gedrag waarover de klacht gaat. En zo mogelijk wie zich zo en waar heeft gedragen. De reden(en) van uw klacht.  Liever niet online invullen? Wilt u het formulier liever niet online invullen? Dan kunt u het formulier 'Klacht tegen ambtelijk of gemeentelijk optreden (PDF, 97,5kB)' downloaden, uitprinten en invullen. Een schriftelijke klacht moet u ondertekenen. Website rijksoverheid http://www.lastvandeoverheid.nl/