Zoekresultaat 1 - 10 van 10 resultaten

 • Groenstroken aankopen

  In bepaalde gevallen komen groenstroken in aanmerking voor verkoop.

 • Adresonderzoek

  Staan op uw adres personen ingeschreven die daar niet meer wonen? Krijgt u post van oude bewoners? Dan kunt u ons vragen om een adresonderzoek te starten.

 • Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? En heeft dat besluit gevolgen voor u? Lees in het besluit of u bezwaar kunt maken.

 • Kansspelen

  Voor het organiseren van een loterij hebt u een vergunning nodig op grond van de Wet op de kansspelen.

 • Aansprakelijkstelling

  U kunt bij de gemeente een schadeclaim indienen.

 • Huurovereenkomst gronden en gebouwen

  Wij hebben verschillende gronden en gebouwen in eigendom die voor verhuur in aanmerking (kunnen) komen.

 • Melden gemeentelijke gebouwen

  Als gemeente bezitten we meerdere gebouwen en panden. Ziet u dat er graffiti op een gemeentelijk gebouw is gespoten? Of dat iets kapot is? Dan vragen we u dit bij ons te melden.

 • Gebruiksverzoek gemeentelijke gebouwen

  Huurt of gebruikt u een gebouw in eigendom van de gemeente? Laat het ons weten als wij kunnen helpen met het verbeteren van het gebruik.

 • Uittreksel Basisregistratie Personen (BRP)

  Een uittreksel Basisregistratie personen is een bewijs dat u bent ingeschreven bij de gemeente. U vraagt het online aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

 • Servicemelding

  Hebt u een vraag of wilt u iets melden? Dit kan digitaal bij ons Serviceteam.