Zoekresultaat 1 - 10 van 22 resultaten

 • Naam wijzigen

  Wilt u uw achternaam veranderen? Dan kunt u een verzoek indienen bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Wilt u een andere voornaam? Dien dan een verzoek in bij de rechtbank. Hiervoor heeft u een advocaat nodig. Hoe werkt het? Dien voor het veranderen van uw achternaam een verzoek in bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Kijk voor meer informatie op www.justis.nl . Neem voor het veranderen van uw voornaam contact op met een advocaat. De advocaat dient een aanvraag voor voornaamswijziging in bij de rechtbank. De gemeente wacht op de beschikking van de rechtbank en/of het Koninklijk Besluit over de naamswijziging. Als de gemeente deze heeft gekregen, past de gemeente uw persoonsgegevens aan. Dit gebeurt op uw geboorteakte en in de Basisregistratie Personen (BRP). Dit duurt 4 tot 6 weken. Na de naamswijziging moet u een nieuw identiteitsbewijs en/of rijbewijs aanvragen. Kosten Geen Heeft u nog vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Aangifte doen van een levenloos geboren kind

  Het is voor ouders heel verdrietig als hun kind levenloos ter wereld komt. Een erkenning van het bestaan van hun kind door middel van een officiële registratie in de burgerlijke stand kan het verdriet niet wegnemen, maar kan hopelijk helpen bij de verwerking. Als uw kind levenloos geboren is, wordt een zogenoemde 'akte van geboorte (levenloos)' opgemaakt. U kunt de voor- en achternamen van uw kind in de akte laten opnemen en die van u en uw partner. Dit regelt u in de gemeente waar het kind geboren is. U kunt uw kind ook laten bijschrijven in uw trouwboekje. Verder kunt u de informatie uit de akte laten verwerken in de Basisregistratie Personen (BRP) als u dit wilt. Dit regelt u bij de gemeente waar u woont.   Maak een afspraak voor: Aangifte levenloos geboren kind Hoe werkt het? Maak als ouders samen een afspraak. Ga samen naar de afspraak. De medewerker van de gemeente maakt een akte op. Dit kan ook op een plek met meer privacy in plaats van in de centrale hal van het stadskantoor. Uw levenloos geboren kind wordt niet automatisch in de Basisregistratie Personen (BRP) opgenomen. U kunt hier wel om vragen in de gemeente waar u woont. Meenemen naar de afspraak uw identiteitsbewijzen. een verklaring afgegeven door de behandelend arts. een trouwboekje, als u wilt dat uw kind daarin wordt bijgeschreven. Kosten Geen Heeft u vragen? Stuur een bericht via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bel met (010) 248 4000.

 • Geboorteaangifte

  Heeft u een kind gekregen? Gefeliciteerd! De geboorte van uw kind moet u aangeven in de gemeente waar het kind geboren is. Doe dit binnen 3 dagen na de geboorte. Is uw kind in een ziekenhuis geboren? Dan moet u aangifte doen in de gemeente waar het ziekenhuis staat.  Direct regelen Aangifteformulier geboorte (pdf, 13 kB) Maak een afspraak voor: aangifte geboorte Hoe werkt het Een geboorte moet binnen 3 werkdagen na de dag van geboorte aangegeven worden. U kunt zelf digitaal een afspraak maken. Zit de agenda vol, neem dan telefonisch contact op voor het maken van een afspraak via (010) 248 4000. De vader, moeder of duomoeder doet aangifte van de geboorte.  De gemeente maakt een akte van geboorte. De akte wordt opgenomen in de registers van de burgerlijke stand. U krijgt een kopie van de geboorteakte mee. Het BSN van het kind wordt binnen enkele dagen toegestuurd. Meenemen naar afspraak Een paspoort of identiteitskaart van de ouder(s). Een paspoort of identiteitskaart van degene die aangifte doet. Een volledig ingevuld aangifteformulier 'geboorte'. Een verklaring van een verloskundige/verpleegkundige of het ziekenhuis. Een trouwboekje als u wilt dat uw kind hierin bijgeschreven wordt. Zo nodig een akte van erkenning ongeboren vrucht. Zo nodig een akte van naamskeuze. Kosten Geen Heeft u nog vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Overlijdensaangifte

  Als iemand is overleden, regelt de uitvaartverzorger bijna altijd de aangifte van overlijden. U kunt ook zelf de overlijdensaangifte doen. Maak een afspraak bij de gemeente waarin uw dierbare is overleden. Maak een afspraak voor: Aangifte overlijden Voor uitvaartondernemers: Digitaal aangifteformulier voor uitvaartondernemers Digitaal begraaftijd reserveren (voor uitvaartondernemers met een login) Hoe werkt het Doe aangifte binnen 6 werkdagen na de dag van overlijden. Doe de aangifte in de gemeente waarin uw dierbare is overleden.  Maak een afspraak en doe zelf aangifte op het stadskantoor of laat dit digitaal doen door een begrafenisondernemer. U betaalt de kosten bij de afspraak en u krijgt direct een afschrift van de overlijdensakte. Bij de overlijdensaangifte kan de gemeente toestemming geven voor: een begrafenis of crematie. het uitstellen van de begrafenis of crematie. het ter beschikking stellen van het lichaam van de overledene aan de wetenschap. Voor uitvaartondernemers Bent u een uitvaartondernemer en zijn uw gegevens nog niet bekend bij de gemeente Vlaardingen? Vul eerst het digitaal formulier 'gegevens uitvaartondernemers' in. Meenemen naar afspraak Een identiteitsbewijs Bij een natuurlijke doodsoorzaak: verklaring van overlijden (A-verklaring). verklaring van de doodsoorzaak (B-verklaring). Als uitstel van de crematie of de begrafenis nodig is: verklaring van geen bezwaar van een arts. U kunt een trouw- of partnerschapsboekje meenemen om de gegevens van het overlijden in te laten zetten. Kosten Afschrift van overlijdensakte: € 16,60 Uitstel voor begraven of cremeren: € 10,45 Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulierof bellen met (010) 248 4000.

 • Klachten

  Bent u niet tevreden over de dienstverlening? Of bent u niet tevreden hoe u behandeld bent door een medewerker? Probeer eerst het probleem uit te praten met de medewerker of leidinggevende van die afdeling. Wanneer dit niet lukt, kunt u formeel een klacht indienen. Wij reageren binnen 6 weken op uw klacht. Direct regelen Digitaal klachtenformulier Hoe werkt het? U dient uw klacht in: digitaal via het klachtenformulier. per brief; stuur uw brief naar gemeente Vlaardingen, t.a.v. klachtencoördinator, postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen, of geef de brief af bij het stadskantoor. U ontvangt binnen 3 werkdagen een ontvangstbevestiging. Wij onderzoeken uw klacht binnen 6 weken en reageren schriftelijk. Het is niet mogelijk een klacht in te dienen wanneer: het voorval langer dan een jaar geleden heeft plaatsgevonden; het om een besluit gaat waartegen bezwaar kan worden aangetekend; het gaat om beleidsbeslissingen van de gemeente. U kunt uiteraard wel invloed uitoefenen op het gemeentelijk beleid via inspraak en bezwaar en beroep. Bel voor meer informatie over de klachtenafhandeling met de klachtencoördinator via (010) 248 4000. Bent u ontevreden over de afhandeling van uw klacht? Voor een onafhankelijk oordeel en voor bemiddeling kunt u terecht bij de Nationale ombudsman. Bent u ontevreden over de afhandeling van uw klacht over jeugdhulp of onderwijs? Dan kunt u terecht bij de Kinderombudsman. Kosten Geen Heeft u vragen? U kunt een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Adresonderzoek

  Denkt u dat er iemand op uw adres staat ingeschreven terwijl die er niet woont? Of heeft iemand een briefadres op uw adres en kunt u die persoon niet meer bereiken? Vraag dan een adresonderzoek aan. U kunt dit aanvragen als u woningeigenaar (hoofdbewoner) of huurder bent. Maak een afspraak voor: Aanvraag adresonderzoek Hoe werkt het Aanvragen op het stadskantoor maak een afspraak. verzamel gegevens voor het adresonderzoek: telefoonnummer, een adres waar de persoon misschien is en gegevens van familie, een werkgever of een uitkeringsinstantie. Schriftelijk aanvragen geef aan om welke persoon en om welk adres het gaat.  stuur zo veel mogelijk gegevens van die persoon mee: telefoonnummer, een adres waar de persoon misschien is en gegevens van familie of een werkgever. zet ook uw eigen contactgegevens en telefoonnummer in de brief. stuur een kopie van uw koop- of huurovereenkomst mee. stuur een kopie van uw identiteitsbewijs mee. stuur uw aanvraag voor adresonderzoek naar gemeente Vlaardingen, t.a.v Burgerzaken, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen. Meenemen naar afspraak uw identiteitsbewijs. uw koop- of huurovereenkomst. gegevens die de gemeente voor het adresonderzoek kan gebruiken. Hoe lang duurt het? De gemeente probeert het adresonderzoek binnen 12 weken te doen. Als er weinig informatie is, kan het onderzoek langer duren. Kosten Geen. Vragen? Heeft u vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Melding beeindiging huwelijk of geregistreerd partnerschap

  Gaat u scheiden, bent u net gescheiden of heeft u uw geregistreerd partnerschap beëindigd? Dan moet u dit melden bij de gemeente waar u getrouwd bent of waar uw partnerschap geregistreerd staat. U kunt dit via uw advocaat of notaris of persoonlijk doen. Na uw melding verwerkt de gemeente de echtscheiding of de beëindiging van het geregistreerd partnerschap in de Basisregistratie Personen (BRP). Hoe werkt het U vraagt een scheiding aan bij de rechtbank. Daarvoor heeft u een advocaat nodig. Beëindiging van een geregistreerd partnerschap door de rechter is alleen nodig als een van de ex-partners het niet eens is met de beëindiging of als u minderjarige kinderen met uw ex-partner heeft. In andere gevallen kan een advocaat of notaris een overeenkomst tot beëindiging opmaken. U moet uw scheiding binnen 6 maanden na  de  beslissing van de rechter laten inschrijven in de Basisregistratie Personen (BRP). De officiële beëindiging van uw geregistreerd partnerschap moet u binnen 3 maanden melden.  U kunt de melding persoonlijk of via uw advocaat of notaris doen.  U meldt de scheiding bij de gemeente waar u getrouwd bent of waar uw partnerschap geregistreerd staat. Maak daarvoor een afspraak via (010) 248 4000. De gemeente verwerkt uw melding binnen 5 werkdagen. Meenemen naar afspraak Originele beschikking van de ontbinding van het huwelijk of originele verklaring van de beëindiging van de partnerschapsregistratie. Originele akte van berusting van beide partners en het verzoek tot inschrijving in de burgerlijke stand. Kosten Het melden van uw scheiding of de beëindiging van uw geregistreerd partnerschap bij de gemeente is gratis. U betaalt wel de kosten van uw advocaat of notaris. Heeft u vragen? Neem contact op met een advocaat of notaris. Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Naamgebruik

  Bent u getrouwd (geweest) of heeft u een partnerschap laten registreren? Dan kunt u bepalen met welke achternaam de overheid u moet aanschrijven: met uw eigen achternaam of die van uw partner. Dit houdt niet in dat de geslachtsnaam (achternaam) wijzigt (zowel in de aktes dus ook in de persoonsgegevens) van de desbetreffende persoon. Het is dus enkel een verklaring om aangeschreven te worden door de overheidsinstantie met achternaam van partner. Volgens de wetgeving van Nederland wijzigt uw geslachtsnaam door het huwelijk niet. U heeft wel het recht om de naam van uw partner te gebruiken door middel van het naamgebruik. Direct regelen Vul het webformulier in Maak een afspraak voor: Veranderen naamgebruik Hoe werkt het Op afspraak langskomen bij het stadskantoor Maak een afspraak. U vult samen met een medewerker van de gemeente het formulier 'verklaring naamgebruik' in. De gemeente verandert uw achternaam daarna direct in de Basisregistratie Personen (BRP). Schriftelijk Stuur de gemeente een brief waarin u om verandering in het naamgebruik vraagt. Adres: gemeente Vlaardingen, t.a.v. Burgerzaken, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen. Stuur een kopie mee van uw identiteitsbewijs. Vul het formulier verklaring naamgebruik in, onderteken het en stuur het mee. 3 werkdagen na ontvangst van uw aanvraag is uw achternaam veranderd in de Basisregistratie Personen (BRP). Bij de melding voorgenomen huwelijk/partnerschap Wilt u dat het naamgebruik geregeld is op de dag van uw huwelijk? Vul dan het formulier 'verklaring naamgebruik' in als u de melding voorgenomen huwelijk aan de balie doet. Let op: uw eigen achternaam die in de Basisregistratie Personen (BRP) is opgenomen, verandert niet. Daarom blijft op officiële documenten zoals uw paspoort, identiteitskaart of rijbewijs uw eigen achternaam staan. Meenemen naar afspraak identiteitsbewijs Kosten Geen Heeft u nog vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen naar www.vlaardingen.nl/contactformulierof bellen met (010) 248 4000.

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  U kunt de gemeente vragen uw persoonsgegevens niet aan bepaalde personen of instanties door te geven. Dit kan voor uzelf en voor kinderen tot 16 jaar. U kunt de geheimhouding van uw persoonsgegevens ook weer stopzetten. Let op: de geheimhouding geldt niet voor deurwaarders, notarissen en overheidsinstellingen zoals de Belastingdienst, UWV of de Sociale Verzekeringsbank. Die instanties hebben uw gegevens nodig om hun wettelijke taak uit te voeren. Direct regelen Vul het webformulier in Afspraak maken voor: Geheimhouding persoonsgegevens Hoe werkt het? Op het stadskantoor: Maak een afspraak. Vul samen met een medewerker het formulier ‘verzoek geheimhouding persoonsgegevens’ in. Wij verwerken uw verzoek daarna direct in de Basisregistratie Personen (BRP). Schriftelijk: Stuur een brief met uw verzoek naar gemeente Vlaardingen, t.a.v. klantcontactcentrum, postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen. Stuur een kopie van uw identiteitsbewijs mee. Vul het formulier ‘verzoek geheimhouding persoonsgegevens’ in, onderteken het en stuur het mee met de aanvraag. Vul voor minderjarige kinderen apart een formulier ‘verzoek geheimhouding persoonsgegevens’ in. Heeft u in meerdere gemeentes gewoond? Vul dan het formulier voor iedere gemeente apart in en stuur het ook op naar de andere gemeente(s). 3 werkdagen na ontvangst van uw verzoek is de wijziging verwerkt in de Basisregistratie Personen (BRP). Uw persoonsgegevens worden na toekenning van het verzoek om geheimhouding niet doorgegeven aan: niet-commerciële instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen; stichtingen met een maatschappelijke functie; de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA), die de ledenadministratie bijhoudt voor kerkgenootschappen. De gemeente geeft uw persoonsgegevens nooit aan: particulieren; commerciële instellingen. Kosten Geen Heeft u nog vragen? Bekijk de vragen en antwoorden. U kunt ook een bericht sturen via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bellen met (010) 248 4000.

 • Nadeelcompensatie

  Wat is nadeelcompensatie? Wij kunnen ons voorstellen dat u niet dagelijks te maken hebt met (het aanvragen van) nadeelcompensatie. Dit is een compensatie waarbij de gemeente onevenredige schade (deels) vergoedt. Het gaat hierbij om schade die veroorzaakt is door de gemeente bij de rechtmatige uitvoering van taken of een rechtmatig genomen besluit. De gemeente doet dus iets wat zij mag doen, maar veroorzaakt daar schade bij. Nadeelcompensatie is bedoeld voor uitzonderlijke gevallen. Hierbij moet het gaan om schade die niet voorzienbaar was, die uitgaat boven het normale maatschappelijk risico en die een benadeelde in vergelijking met anderen onevenredig zwaar treft.  Daarbij geldt dat zelfs als aan al deze eisen wordt voldaan nog niet alle geleden schade wordt vergoed. Een deel van de schade valt namelijk binnen het normale maatschappelijke (ondernemers)risico. Hoe hoog dit risico is hangt af van de omstandigheden van het geval. Indien er sprake is van een afname van de winst of zelfs verlies bij een onderneming dan is het gebruikelijk dat in ieder geval een verlies ter hoogte van 8% tot 15% van de jaaromzet voor eigen rekening van de ondernemer komt. Dit is ook zo als de ondernemer in een kortere periode dan een jaar de schade lijdt. Dit percentage wordt een drempel genoemd. Vaak werkt de overheid met een drempel en  met een korting. Bij een korting blijft een deel van de schade boven de drempel voor rekening van de ondernemer. Bij abnormale werkzaamheden liggen de percentages van de drempel en de korting soms lager. Andersom kan het ook zijn dat alle schade voor uw rekening komt, dat is bijvoorbeeld het geval als het handelen van de gemeente voorzienbaar was. Als inwoner/ondernemer heeft u ook de plicht om de schade zoveel mogelijk te beperken. Als u dat onvoldoende heeft gedaan heeft dat effect op de hoogte van een eventueel uit te keren vergoeding. Om in aanmerking te komen voor een eventuele vergoeding zult u moeten aantonen dat er een oorzakelijk verband is tussen de door u geleden schade en het handelen van de gemeente. U moet aantonen dat de schade die u heeft geleden groter is dan de schade die elke inwoner/ondernemer kan verwachten (periodiek) te lijden. U moet daarbij aantonen dat u door het handelen van de gemeente (relatief) harder bent getroffen dan andere inwoners/ondernemers. Wij zullen dit uitleggen met het onderstaande voorbeeld.  Aan de Groeneweg in een plaats liggen drie boerenbedrijven. Een boer verkoopt appels, een  boer verkoopt eieren en de  derde boer verkoopt kerstbomen. De gemeente moet de weg onderhouden. Om de weg te kunnen onderhouden gaat de weg drie weken dicht. Al de bedrijven zijn daardoor onbereikbaar. De weg wordt toevallig net in de drie weken voor Kerst afgesloten. Al de boeren hebben hier last van want zij kunnen hun producten niet verkopen. Voor de appel- en de eierboer is het vervelend dat zij net voor de feestdagen onbereikbaar zijn. Voor de kerstbomenboer is het veel erger. Hij maakt net in die drie weken heel zijn jaaromzet. Hij wordt dus door dezelfde maatregel veel harder getroffen. Let op de tekst op deze website is informatief, u kunt hier geen rechten aan ontlenen. Het is verstandig om onze officiële regeling te raadplegen alvorens u beslissingen neemt. Dit is de Algemene Verordening Nadeelcompensatie Vlaardingen. In de onderstaande paragrafen vindt u de belangrijkste voorwaarden, informatie over hoe u een aanvraag kunt doen en hoe deze wordt behandeld en ten slotte welke kosten hieraan verbonden zijn voor u. Voorwaarden de schade is onevenredig en niet voorzienbaar en valt buiten het normale maatschappelijk risico of ondernemersrisico. de schade staat in direct verband met het genomen besluit en de uitgevoerde werkzaamheden. Hoe werkt het? U vult het formulier 'nadeelcompensatie (pdf, 95 kB) in en stuurt dit op naar Gemeente Vlaardingen, t.a.v. het college van B&W, postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen. Daar kunt u een brief bijvoegen om uw aanvraag verder te motiveren en te onderbouwen. Ook voegt u bijlagen toe waaruit blijkt dat u schade heeft geleden en hoe hoog deze schade is. Als u een ondernemer bent en meent minder winst te hebben gemaakt of zelfs verlies te hebben geleden door rechtmatig overheidshandelen moet u betrouwbare gegevens van uw boekhouder of accountant aanleveren. Uit deze gegevens moet duidelijk dit verlies aan winstderving blijken, ook moet duidelijk zijn wat uw maandomzetten, kosten en winst waren in de periode van 3 jaren voorafgaand aan het handelen van de gemeente dat de schade heeft veroorzaakt. Als u meent schade te lijden als gevolg van verminderde huurinkomsten moet u als bijlage een afschrift van de huurovereenkomst of gebruikersovereenkomst en een afschrift van de eigendomsakte meesturen. Mogelijk heeft de gemeente nog meer informatie nodig om uw specifieke geval in behandeling te kunnen nemen. Mocht dat het geval zijn dan zal de gemeente u om deze informatie vragen zodat u uw aanvraag kunt aanvullen waarna deze in behandeling kan worden genomen. Ook ontvangt u nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen meer informatie over de verdere behandeling van uw aanvraag. Kosten Een verzoek doen kost € 300,-. Als uw verzoek (gedeeltelijk) geldig wordt erkend, krijgt u dit bedrag terug. Soms kunt u ook kosten terugkrijgen die u heeft gemaakt voor rechtsbijstand dan wel voor bijstand door een deskundige voor het vaststellen van de schade. Zie hiervoor de Algemene Verordening Nadeelcompensatie Vlaardingen. Het is goed om voordat u kosten maakt zelf al een inschatting te doen of de door u geleden schade niet sowieso binnen het normaal maatschappelijk (ondernemers)risico valt. Dat voorkomt dat u kosten maakt zonder dat u uitzicht heeft op een vergoeding. Heeft u vragen? Stuur een bericht via www.vlaardingen.nl/contactformulier of bel met (010) 248 4000.