Zoekresultaat 1 - 3 van 3 resultaten

  • Zienswijze indienen

    Ben je het niet eens met een ontwerp-besluit? Dien dan een zienswijze in. Op deze pagina lees je hoe dat moet.

  • Nadeelcompensatie

    Bij ons werk en onze besluiten proberen we schade altijd te voorkomen. Maar soms is er toch schade. Zelfs als we volgens de wet werken en geen fouten maken. Je kunt ons dan vragen om deze schade te vergoeden. Dat noemen we nadeelcompensatie. Wij betalen niet altijd geld bij nadeelcompensatie. Soms nemen we maatregelen of passen we dingen aan om de schade te beperken of te herstellen.

  • Klacht over aanbesteding

    Ben je het niet eens met de manier waarop een aanbesteding is verlopen. Dan kan je een klacht hierover indienen. We hebben hier samen met andere waterschappen een centraal meldpunt voor.