Zoekresultaat 1 - 5 van 5 resultaten

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  Wij zorgen goed voor uw persoonsgegevens. Wilt u dat de gemeente uw persoonsgegevens niet aan maatschappelijke instellingen doorgeeft? Dan kunt u vragen om geheimhouding. Hiervoor maakt u een afspraak.

 • Verhuizen vanuit buitenland

  Komt u vanuit het buitenland in onze gemeente wonen? Dan meldt u zich (samen met gezinsleden) na aankomst bij ons. Doe dit binnen 5 werkdagen op het gemeentehuis in Sellingen. Bel voor een afspraak.

 • Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u meestal bezwaar maken. In het besluit zelf is vaak aangegeven of bezwaar maken in uw geval mogelijk is. Bezwaar maken tegen een besluit doet u per brief binnen 6 weken. Heeft u dat gedaan en bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u een beroepschrift indienen, meestal bij de rechtbank Noord-Nederland.

 • Klacht indienen

  Bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Bijvoorbeeld omdat u geen antwoord hebt gekregen op een brief of e-mail? Of omdat een medewerker of bestuurder onbeleefd is? Dan kunt u een klacht indienen. De gemeente behandelt uw klacht vertrouwelijk. Het kan zijn dat wij vragen uw klacht mondeling toe te lichten. U krijgt van ons een bericht met de beslissing op uw klacht.

 • Oneens met besluit op uw bezwaar

  Bent u het niet eens met een besluit van ons? Dan kunt u bezwaar maken. Heeft u dat gedaan en bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan, meestal bij de rechtbank Noord-Nederland. Dit moet binnen 6 weken. Hoe dit precies werkt, leest u in het besluit dat u van ons hebt ontvangen.