Zoekresultaat 1 - 10 van 10 resultaten

 • Verhuizing doorgeven

  Verhuist u binnen of naar Deurne? Regel het direct online!

 • Overlijden, aangifte

  Als iemand is overleden, dan wordt dit doorgegeven bij de gemeente waarin de persoon is overleden. Dit geldt ook voor een doodgeboren kindje.

 • Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

  De gemeente bewaart akten van levensgebeurtenissen(geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding of overlijden).

 • Geheimhouden persoonsgegevens

  De gemeente houdt uw persoonsgegevens bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Sommige organisaties kunnen uw persoonsgegevens uit de BRP ontvangen.

 • Bezwaar maken

  Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

 • Uittreksel persoonsgegevens BRP

  Soms hebt u een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP) nodig. Bijvoorbeeld het inschrijven als woningzoekende.

 • Bewijs van Nederlanderschap

  Een bewijs van Nederlanderschap is een schriftelijke verklaring van de gemeente. Hierin staat dat u de Nederlandse nationaliteit hebt.

 • Aanpassen onjuiste persoonsgegevens

  Als uw persoonsgegevens niet goed geregistreerd staan, kunt u de gemeente vragen dit aan te passen.

 • Bewijs van in leven zijn

  Soms hebt u een bewijs nodig waaruit blijkt dat u in leven bent. Bijvoorbeeld als uw levensverzekeraar of pensioenfonds hierom vraagt.

 • Verklaring omtrent het gedrag (VOG)

  Werkgevers en andere organisaties kunnen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen. Het is een bewijs van goed gedrag.