Zoekresultaat 1 - 5 van 5 resultaten

 • Geboorteakte

  Direct aanvragen


  Een geboorteakte is een schriftelijk bewijs van uw geboorte en de inschrijving van uw geboorte bij de Burgerlijke Stand. U kunt hiervan een origineel afschrift of (internationaal) uittreksel aanvragen. Het afschrift of uittreksel van de geboorteakte is alleen op te vragen bij de gemeente waar u bent geboren.
  Als u een uittreksel aanvraagt, dient u aan te geven voor welk doel u het uittreksel nodig heeft.
  Het origineel afschrift van de akte is alleen verkrijgbaar in het Nederlands. Heeft u een afschrift van de akte in een andere taal nodig, dan moet u de akte zelf laten vertalen door een beëdigd tolk/vertaler.


  Talen


  Een internationaal uittreksel van de geboorteakte is wel in meerdere talen te verkrijgen. In het uittreksel staan alleen de persoonsgegevens die op de akte staan. Het meertalig uittreksel is in het Nederlands, Engels, Frans, Duits, Spaans, Grieks, Italiaans, Portugees, Turks en Servo-Kroatisch verkrijgbaar. Indien nodig kunt u voor deze optie kiezen.

 • Naamskeuze

  Bij de aangifte van de geboorte van een eerste kind, kunt u zelf bepalen of uw kind de achternaam van de moeder of de vader krijgt. Dit geldt ook bij de erkenning van een eerste kind uit een andere relatie. Dit wordt ?naamskeuze? genoemd. Een naamskeuze kunt u alleen bij het eerste kind doen. De voor uw eerste kind vastgestelde naam geldt ook voor ieder volgend kind uit dezelfde relatie.
  Na uw keuze maakt de gemeente een akte op van uw naamskeuze. Ook maakt de gemeente een aantekening in de Basisregistratie Personen (BRP).


  Wanneer maak ik een naamskeuze?


  U maakt een naamskeuze, als u wilt dat uw kind een andere achternaam krijgt dan de naam die het automatisch krijgt bij de geboorte.


  Er is geen naamskeuze, welke achternaam krijgt het kind?


  Het eerste kind dat uit het huwelijk is geboren, krijgt automatisch de geslachtsnaam van de vader. Het erkende eerste kind uit een andere relatie, krijgt de geslachtsnaam van de moeder.


  Op welk moment leg ik de naamskeuze voor mijn kind vast?


  U legt de naamskeuze vast vóór de geboorte van uw eerste kind (de ouders zijn met elkaar getrouwd), of op het moment van erkenning van het kind.

 • Echtscheiding

  Bij een echtscheiding wordt uw huwelijk beëindigd. Alle juridische banden die u met uw partner heeft, worden verbroken. U kunt daarna opnieuw met iemand trouwen of een geregistreerd partnerschap sluiten.
  U kunt in Nederland een echtscheiding aanvragen als uw huwelijk ?duurzaam ontwricht? is. Er is sprake van duurzame ontwrichting, als de verhouding zo moeilijk is geworden dat het niet mogelijk is om nog langer bij elkaar te blijven.


  Ik ben in het buitenland getrouwd, maar het huwelijk is in Nederland ingeschreven. Wat moet ik doen?


  Het buitenlandse huwelijk geldt in deze situatie als Nederlands huwelijk. Het huwelijk kan dan ook door een Nederlandse scheiding worden ontbonden. Neemt u voor vragen over de gevolgen van de scheiding voor het buitenland, contact op met de ambassade in het betreffende land.


  Moet ik bij de gemeente een verzoek tot echtscheiding indienen?


  Nee, het verzoekschrift moet uw advocaat indienen bij de rechtbank. Dit moet in het  arrondissement gebeuren, waar u of uw partner woont. Woont u geen van beiden in Nederland, dan moet u het verzoek sturen naar de rechtbank in Den Haag. Het verzoekschrift kunt u samen met uw partner indienen, maar ook alleen.
  De rechtbank spreekt de echtscheiding uit. Uw scheiding is definitief en rechtsgeldig, als de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand van de gemeente waar u bent getrouwd.


  Wat moet ik bij de gemeente melden of regelen?


  Als uw scheiding door de rechtbank is uitgesproken, moet u of uw advocaat de echtscheiding bij de gemeente laten inschrijven. U moet de echtscheidingsbeschikking binnen 6 maanden na de uitspraak van de rechtbank aanbieden bij de gemeente. Als uw huwelijk in het buitenland is gesloten, dan wordt uw echtscheiding ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van Den Haag.


  Zie voor meer informatie de website van de rechtspraak.

 • Overlijdensakte

  Direct aanvragen


  Een uittreksel uit het register van de Burgerlijke Stand bevat gegevens uit een akte, die bij een bepaalde levensgebeurtenis is opgemaakt. Als u een uittreksel aanvraagt, dient u aan te geven voor welk doel u het uittreksel nodig heeft.
  U kunt alleen bij de gemeente waar de gebeurtenis (geboorte, overlijden, huwelijk, scheiding) heeft plaatsgevonden, een uittreksel uit de Burgerlijke Stand krijgen.


  In het uittreksel staan de volgende gegevens vermeld over het overlijden van een persoon:


  • De geboortegegevens van de overledene;
  • De datum en het tijdstip van overlijden;
  • De plaats van overlijden;
  • De gegevens van de ouders;
  • De gegevens van de eventuele wettelijke partner(s).

 • Bewijs van Nederlanderschap

  Direct aanvragen


  Het bewijs van Nederlanderschap is het schriftelijke bewijs van de gemeente, dat u als burger in het bezit bent van de Nederlandse nationaliteit. Het bewijs van Nederlanderschap is een soort uittreksel uit de Wet Basisregistratie Personen (BRP). U kunt het bewijs alleen krijgen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.
  U heeft dit bewijs nodig als u voor bepaalde beroepen in aanmerking wilt komen (zoals functies in het openbaar bestuur) of voor een echtscheiding. Alleen uzelf of iemand die u machtigt, kan het uittreksel aanvragen. De gemeente geeft het document niet aan derden af.