Zoekresultaat 1 - 10 van 23 resultaten

 • Inzien basisregistratie personen

  In de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente staan uw gegevens opgenomen. Wilt u ze inzien? Dat kan. Heeft u minderjarige kinderen en het ouderlijk gezag daarover? U mag ook hun gegevens inzien. Bent u getrouwd, geregistreerd partners of heeft u kinderen? Ook hun gegevens staan bij die van u.

 • Vreemdelingenpaspoort

  U woont in Nederland en u heeft niet de Nederlandse nationaliteit. Wel heeft u een geldige verblijfsvergunning. Dan kunt u een vreemdelingenpaspoort aanvragen. Dit kan alleen als u in uw land van herkomst geen paspoort kunt krijgen. Informeer bij het consulaat of de ambassade of dit bij u het geval is. Met het vreemdelingenpaspoort mag u niet reizen naar uw land van herkomst. Een vreemdelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig.

 • Tweede paspoort

  Een tweede paspoort is een paspoort voor mensen die veel reizen naar landen waarvoor een visum nodig is. Of naar landen die in conflict met elkaar zijn. Een tweede paspoort ziet eruit als een gewoon paspoort maar is 2 jaar geldig. 

 • Legalisatie handtekening

  Een handtekening legaliseren betekent dat u bewijst dat uw handtekening echt is. Dit heeft u bijvoorbeeld nodig als u belangrijke documenten naar het buitenland moet sturen. Of als u bezoek uit het buitenland krijgt waarvoor u een garantstelling moet geven. U moet daarvoor uw handtekening op het document komen zetten aan de balie bij de gemeente.

 • Geboorteaangifte

  U heeft een kind gekregen, gefeliciteerd! Het is belangrijk dat u binnen 3 dagen na de bevalling aangifte doet bij de gemeente waar het kind is geboren. In Vijfheerenlanden is het mogelijk om digitaal de geboorteaangifte te doen. Daarvoor hoeft u de deur niet uit. De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt de geboorteakte op. Waarna uw kindje in de Basisregistratie Personen (BRP) geregistreerd wordt en een Burgerservicenummer (BSN) krijgt.

 • Vluchtelingenpaspoort

  U heeft een asielstatus en woont in Nederland? Dit betekent dat u erkend bent als vluchteling. U kunt dan een vluchtelingenpaspoort aanvragen. U mag er niet mee reizen naar uw land van herkomst. Een vluchtelingenpaspoort is maximaal 5 jaar geldig. Dit hangt af van hoe lang uw verblijfsdocument geldig is.

 • Adresonderzoek

  Denkt u dat er te veel personen op uw adres staan ingeschreven? Bijvoorbeeld omdat u alleen woont, maar een belastingaanslag van de gemeente voor meer personen krijgt. Of omdat er nog post van de belastingdienst voor de oude bewoners van uw huis komt? Vraag ons om een adresonderzoek. Wij zoeken uit waar deze persoon wel woont. Na het onderzoek zullen we de persoon uitschrijven of op een nieuw adres inschrijven. We mogen u geen informatie over de ingeschreven persoon geven.

 • Geheimhouden persoonsgegevens

  De gemeente houdt uw gegevens bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Sommige gegevens delen we met andere organisaties. Bijvoorbeeld UWV, de belastingdienst, de sociale verzekeringsbank (SVB), pensioenfondsen en gezondheids- of onderwijsorganisaties. Wilt u dit niet? Vraag ons dan om uw gegevens geheim te houden. U hoeft niet te vertellen waarom u dit wilt. Geheimhouding is niet altijd mogelijk. Bijvoorbeeld vanwege belastingen of een pensioen. Is er een rechtszaak tegen u? Dan mag de gemeente uw gegevens wel aan de advocaat geven. De gemeente vraagt u dan eerst om uw mening en onderzoeken wat het beste is voor alle betrokkenen. U vraagt geheimhouding aan bij de gemeente waar u ingeschreven staat. U kunt geheimhouding vragen voor uzelf en voor uw kinderen jonger dan 16 jaar. Vanaf 16 jaar moeten jongeren het zelf aanvragen. Als u verhuist, hoeft u de geheimhouding niet opnieuw aan te vragen. Ook niet als u naar een andere gemeente verhuist. De geheimhouding geldt ook voor het nieuwe adres.

 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

  Een organisatie kan u om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen. Bijvoorbeeld een werkgever, omdat u in de kinderopvang, in het onderwijs of als taxichauffeur gaat werken. Of omdat u een visum nodig heeft. In deze verklaring staat dat u niets strafbaars heeft gedaan dat te maken heeft met de reden waarvoor u de VOG nodig heeft. Ook organisaties kunnen een VOG aanvragen. Bijvoorbeeld om een contract af te sluiten. De dienst Justis van het ministerie van Veiligheid en Justitie geeft de VOG af.

 • Gemeentegrond gebruiken

  Als u tijdelijk iets op gemeentegrond of op een parkeerplaats wilt plaatsen heeft u een vergunning nodig. Kosten De kosten die u betaalt voor het plaatsen van een voorwerp op of aan de weg bestaat uit twee onderdelen. Leges Aanvraag voorwerp op of aan de weg kost € 31,70. Precariobelasting Hoeveel precariobelasting u betaalt, hangt af van de grootte van het voorwerp en voor hoe lang het voorwerp geplaatst wordt. Voorbeelden Bouwwerkzaamheden Denkt u aan puin/afvalcontainers, (rol)steiger, een hekwerk of bouwmaterialen. Winkels Voor uitstallingen van winkels zijn nu nog geen regels vastgesteld. Het kan zijn dat u in de toekomst voor winkeluitstallingen een vergunning nodig heeft. Overig Wilt u een ander voorwerp op gemeentegrond plaatsen is ook daar vaak en vergunning nodig. Neem hiervoor contact op met het team “Apv/bijzondere wetten”. Aanvragen vergunning U vraagt de vergunning aan bij de gemeente. Dit gaat zo: Vergunning voorwerp aan de weg particulier (DigiD) Vergunning voorwerp aan de weg bedrijf (eHerkenning) Bij de hand houden: Een plattegrond tekening waarop u aangeeft waar u het voorwerp wilt plaatsten. Bezwaar en beroep Bent u het niet eens met de beslissing? U kunt bezwaar maken. Dit kan rechtstreeks bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken nadat u de beslissing heeft ontvangen. Als u het daarna niet eens bent met de beslissing op uw bezwaarschrift, kunt u in beroep gaan. Dit doet u bij de rechtbank.