Zoekresultaat 1 - 4 van 4 resultaten

 • Loterij organiseren

  Als u een loterij wilt organiseren, heeft u een vergunning nodig.

 • Sporthal huren en reserveren

  De gemeente heeft een online reserveringssysteem voor de verhuur van sportcentrum Molenbroek en sportcentrum De Beek.

 • Overlijden, aangifte

  Als een persoon overlijdt, moet dat worden doorgegeven aan de gemeente waarin de persoon is overleden. Dat geldt ook als het gaat om een doodgeboren kindje. De gemeente maakt vervolgens een overlijdensakte op. Nadat aangifte is gedaan, krijgt u toestemming om de overledene te begraven of te cremeren. De gemeente zorgt er ook voor dat de basisregistratie personen (BRP) wordt aangepast.

 • Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

  Werkgevers kunnen vragen om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG), een ‘bewijs van goed gedrag’. Voor bijvoorbeeld leraren, medewerkers in de dagopvang en buitenschoolse opvang of gastouders is een VOG verplicht. Ook is een VOG soms nodig voor een visum of als u gaat emigreren. U kunt een VOG aanvragen in de gemeente waar u staat ingeschreven. Staat u niet ingeschreven in een gemeente in Nederland dan vraagt u de VOG rechtstreeks aan bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.