Zoekresultaat 1 - 10 van 16 resultaten

 • Geboorteaangifte

  De aangifte van geboorte doet u in de gemeente waarin uw kind is geboren. Binnen drie werkdagen na de geboorte van uw kindje moet u geboorteaangifte doen. 

 • Identiteitskaart

  U vraagt een identiteitskaart persoonlijk aan bij de gemeente. Hiervoor maakt u een afspraak. Uiterlijk 5 werkdagen na uw aanvraag ligt de identiteitskaart voor u klaar. 

 • Paspoort

  U vraagt een paspoort persoonlijk aan bij de gemeente. Hiervoor maakt u een afspraak. Uiterlijk 5 werkdagen na uw aanvraag ligt het paspoort voor u klaar. 

 • Verhuizing doorgeven

  Verhuist u binnen óf naar de gemeente Hof van Twente? Dan kunt u uw verhuizing vanaf een maand voorafgaand aan uw verhuizing zelf digitaal doorgeven met uw DigiD of door een afspraak te maken met onze publieksbalie. 

 • Legalisatie handtekening

  Als u moet bewijzen dat uw handtekening op een document echt van u is, kunt u die laten legaliseren door de gemeente waar u ingeschreven staat. U zet dan bij de Publieksbalie uw handtekening op het document. De gemeente bevestigt met een stempel dat dit dezelfde handtekening is als die op uw identiteitsbewijs staat. De inhoud van de documenten wordt niet beoordeeld door de ambtenaar. Om dit te regelen maakt u een afspraak. 

 • Bewijs van in leven zijn

  Het bewijs van in leven zijn (Attestatie de vita) is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat u in leven bent. Dit bewijs is onder meer nodig om in aanmerking te komen voor pensioen, lijfrente en sommige (levens)verzekeringsuitkeringen. Een attestatie de vita moet persoonlijk worden aangevraagd bij de woongemeente. Voor de aanvraag kunt u online een afspraak maken. Het bewijs van in leven zijn kunt u meteen meenemen. 

 • Loterij organiseren

  Gaat u een loterij organiseren waarbij prijzen worden uitgereikt? Dan moet u hiervoor een vergunning aanvragen. Om een loterij te mogen houden, moet u 4 weken van tevoren een aanvraag indienen bij de gemeente.

 • Verklaring van huwelijksbevoegdheid

  Als u in het buitenland wilt trouwen, dan bestaat de mogelijkheid dat u soms een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig heeft. Dit is een internationaal document waarin staat dat u niet getrouwd bent en bevoegd bent om met elkaar te trouwen. Deze verklaring is een half jaar geldig en vraagt u aan bij de gemeente waarin u staat ingeschreven.

 • Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met een beslissing (besluit) van de gemeente? Dan kunt u meestal bezwaar maken tegen het besluit. Dat moet schriftelijk en binnen zes weken. Hoe u bezwaar kunt maken, staat vermeld bij het besluit en leest u hieronder.

 • Tweede paspoort

  U kunt een tweede paspoort aanvragen als u:

  • een Nederlands paspoort heeft;
  • kunt aantonen dat u deze voor uw werk nodig heeft.

  Voor de aanvraag van een tweede paspoort moet u persoonlijk langskomen bij de publieksbalie. Hiervoor kunt u telefonisch een afspraak maken via 0547-858585. Uiterlijk 5 werkdagen na de aanvraag ligt het tweede paspoort voor u klaar. U kunt deze zonder afspraak komen ophalen tijdens onze openingstijden. U kunt het paspoort ook laten bezorgen