Zoekresultaat 1 - 10 van 23 resultaten

 • Adresonderzoek

  Staat iemand op uw adres ingeschreven die er niet woont? Of heeft iemand een briefadres op uw adres en kunt u die persoon niet meer bereiken? Dan kunt u direct online een adresonderzoek aanvragen bij de gemeente. U kunt een adresonderzoek ook intrekken.

 • Paspoort

  Met een paspoort kunt u aantonen wie u bent. En u kunt ermee reizen naar alle landen van de wereld. Kijk in het menu aan de rechterkant voor een overzicht van de veelgestelde vragen.

 • Geboorteaangifte

  Aangifte doen van de geboorte van een kind is verplicht. Heeft u net een kind gekregen dat in Nederland is geboren? Dan doet u aangifte bij de gemeente waar hij of zij is geboren.

 • Overlijden

  Als nabestaande heeft u veel te regelen na het overlijden van een familielid. Zo moet u overige familieleden en de huisarts hiervan op de hoogte stellen en eventueel een uitvaartonderneming inschakelen. Ook moet de gemeente een aangifte van overlijden ontvangen. Vaak verzorgt de uitvaartonderneming dit.

 • Legalisatie handtekening

  Soms wil een instantie dat uw handtekening onder een document gelegaliseerd is. Bij een legalisatie verklaart de gemeente dat de betreffende handtekening echt is. Handtekeninglegalisatie wordt vaak gevraagd op stukken die naar het buitenland gaan of op stukken waarop de ondertekenaar ergens zijn toestemming aan geeft.

 • Vanaf 4 januari 2021 identiteitskaart met inlogfunctie

  Heeft u een nieuwe identiteitskaart nodig? Vanaf maandag 4 januari 2021 wordt de Nederlandse identiteitskaart uitgegeven met een extra functie (eNIK). Dit betekent dat u straks kunt inloggen met uw identiteitskaart via de DigiD-app. Door op deze manier in te loggen, kunt u gegevens inzien of wijzigen die extra gevoelig zijn, zoals medische gegevens.  Na het ophalen van uw identiteitskaart bij de balie van het gemeentehuis, ontvangt u binnen 5 werkdagen een brief van DigiD. Daarmee kunt u die inlogfunctie activeren. Kijk voor meer informatie op de website van DigiD.

 • Naamskeuze kind

  Ouders kunnen samen de achternaam van hun eerste kind kiezen, die van de moeder of die van de vader. De keuze kunt u voor de geboorte of tijdens de geboorteaangifte laten vastleggen. Dit doet u bij loket Burgerzaken van de gemeente. De achternaam die u voor uw eerste kind kiest, geldt ook voor alle volgende kinderen. Dit is om de eenheid van de familienaam te behouden.

 • Bewijs van in leven zijn of attestatie de vita

  Een bewijs van in leven zijn is een uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP). Hiermee kunt u bewijzen dat u nog in leven bent. Een instantie die moet uitkeren kan u vragen om een bewijs van in leven zijn.  Als u dit uittreksel in Nederland wilt gebruiken heeft u een bewijs van in leven zijn nodig. Voor buitenlandse instanties gebruikt u een attestatie de vita.

 • Melding echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

  Is uw huwelijk door de rechter beëindigd? Meldt u dit dan bij de gemeente. Ook het einde van uw geregistreerd partnerschap, meldt u bij de gemeente. Uw geregistreerd partnerschap eindigt door een uitspraak van de rechter of een overeenkomst met uw partner. Pas als u uw echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap laat inschrijven in de burgerlijke stand, is het definitief.

 • Afschrift burgerlijke stand

  Soms heeft u een afschrift uit de burgerlijke stand nodig. Dit is een schriftelijk bewijs van een levensgebeurtenis, zoals een geboorte, huwelijk, echtscheiding, geregistreerd partnerschap, beëindiging geregistreerd partnerschap of overlijden. De gemeente bewaart akten van deze gebeurtenissen. U kunt een afschrift van deze akten aanvragen bij de gemeente waar de akte is opgemaakt. Wanneer u bijvoorbeeld een afschrift van uw geboorteakte wilt aanvragen, doet u dit in de gemeente waarin u bent geboren.