Zoekresultaat 1 - 9 van 9 resultaten

 • Handhavingsverzoek indienen

  De gemeente neemt veel besluiten. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. U kunt tegen dit besluit bezwaar maken.

 • Bezwaar maken

  De gemeente neemt veel besluiten. Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit. U kunt tegen dit besluit bezwaar maken.

 • Volkstuinen huren

  In de Hoeksche Waard zijn meerdere mogelijkheden om een volkstuin te huren. U kunt een volkstuin huren bij de gemeente of bij een volkstuinenvereniging.

 • Woonwagens en standplaatsen

  In 1999 is de Woonwagenwet ingetrokken en werd het woonwagenbeleid gedecentraliseerd. De afgelopen jaren deed een aantal instanties (waaronder het Europese Hof van de Rechten van de Mens) uitspraken over het mensenrechtelijk kader dat voor woonwagenbewoners geldt. Zij stellen dat het beleidskader dat ontwikkeld is bij het intrekken van de Woonwagenwet niet meer voldoet. In mei 2017 bracht de Nationale…

 • Handtekening legaliseren

  Als u moet bewijzen dat uw handtekening op een document echt van u is, kunt u bij ons uw handtekening laten legaliseren. Door legalisatie verklaren wij dat het uw handtekening is. Kom langs bij een van onze servicepunten met het document waarop u uw handtekening wilt plaatsen. Maak hiervoor een afspraak.Zet nog geen handtekening. U tekent het document pas bij…

 • Levenloos geboren kind registreren

  Door een wetswijziging is het sinds februari 2019 mogelijk om, ook met terugwerkende kracht, een verzoek tot registratie van uw levenloos geboren kindje in te dienen bij uw gemeente. Dit is niet verplicht. Om u zo goed mogelijk te helpen tijdens uw afspraak, staan we u graag persoonlijk te woord. Bel ons om een afspraak te maken, dan bespreken we…

 • Aanpassen onjuiste persoonsgegevens

  De gemeente houdt gegevens over haar inwoners bij in de Basisregistratie Personen (BRP). Staan uw persoonsgegevens niet goed geregistreerd? Dan kunt u de gemeente vragen om deze fout aan te passen. In de BRP staan naast uw voornamen, achternaam, geboortegegevens, geslacht en burgerservicenummer (BSN) gegevens over uw: oudersnationaliteithuwelijk of geregistreerd partnerschapoverlijdeninschrijving in de BRPverblijfplaats (adres)kinderenverblijfstitel (als u uit een ander…

 • Attestatie de Vita (internationaal bewijs van in leven zijn)

  Dit internationale bewijs waaruit blijkt dat u in leven bent, kunt u nodig hebben voor uw buitenlandse levensverzekeraar of uw pensioenfonds. Het is beschikbaar in meerdere talen. U vraagt het bewijs persoonlijk bij ons aan. Hebt u het bewijs alleen in Nederland nodig? Dan vraagt u geen attestatie de vita aan, maar een ‘bewijs van in leven zijn’. Een attestatie…

 • Adoptie

  Wilt u een kind uit Nederland of het buitenland adopteren? Neem dan contact op met de Stichting Adoptievoorzieningen. Deze organisatie verzorgt de voorlichting op het gebied van adoptie. Zij kan u wegwijs maken in de aanvraagprocedure en het verloop van een adoptietraject. Maak telefonisch een afspraak om uw adoptiekind in te schrijven