Zoekresultaat 1 - 6 van 6 resultaten

 • Beroepschrift indienen

  De provincie beslist over uw bezwaar tegen een provinciaal besluit.

 • Nationale ombudsman

  De Nationale ombudsman onderzoekt of de uitvoering van overheidstaken correct gebeurt.

 • Digitale zienswijze indienen

  Een zienswijze indienen kan tijdens de periode dat het ontwerpbesluit ter inzage ligt.

 • Klacht over gedraging provincie

  Iedereen heeft het recht om een klacht in te dienen bij de provincie.

 • Dwangsom bij niet tijdig beslissen

  Neemt de provincie te laat een beslissing op uw aanvraag of bezwaarschrift voor een vergunning of ontheffing? Dan kunt u recht hebben op een dwangsom.

 • Bezwaar tegen beslissing provincie

  Bent u het niet eens met een beslissing van de provincie Utrecht? Dan kunt u bezwaar maken. Hier leest u hoe. De Awb-Adviescommissie neemt u bezwaar in behandeling.