Zoekresultaat 1 - 10 van 12 resultaten

 • Klacht indienen

  U kunt een klacht indienen over de gemeente.

 • Gemeente aansprakelijk stellen

  Als u schade lijdt door schuld of nalatigheid van de gemeente, dan kunt u schadevergoeding vragen.

 • Bewijs van in leven zijn

  Een verklaring van in leven zijn of attestatie de vita, is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat een persoon in leven is op het moment van afgifte van het bewijs.

 • Verloren en gevonden voorwerpen

  Bent u iets verloren in de gemeente Baarn? Of heeft u er een voorwerp van een ander gevonden? Lees hier wat u het beste kunt doen.

 • Afschrift (uittreksel) burgerlijke stand

  De gemeente bewaart akten van levensgebeurtenissen. Bijvoorbeeld van een geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding of overlijden.

 • Bezwaar maken

  Het kan gebeuren dat u het niet eens bent met een besluit van de gemeente. In dat geval kunt u bezwaar maken.

 • Bewijs van Nederlanderschap

  Een bewijs van Nederlanderschap is een verklaring van de burgemeester. Hierin staat dat u de Nederlandse nationaliteit hebt.

 • Paspoort

  Paspoort aanvragen, reizen met kinderen, specifieke paspoorten

 • Loterij, prijsvraag, bingo organiseren

  Als u een loterij wilt organiseren, hebt u een vergunning nodig van de gemeente.

 • Aangifte overlijden

  Bij overlijden verzorgt de uitvaartondernemer meestal de aangifte bij de gemeente. Als nabestaande kunt u de aangifte ook zelf doen.