Zoekresultaat 1 - 9 van 9 resultaten

 • Naamgebruik wijzigen

  Gaat u trouwen, een partnerschap sluiten of scheiden? En wilt u uw achternaam anders gebruiken? Dit heet naamgebruik. Uw officiële achternaam blijft altijd hetzelfde. Het veranderen van naamgebruik kost niets.

 • Geboorte aangeven

  Geboorteaangifte van uw kind doet u binnen 3 dagen na de geboorte. Dit kan alleen in de gemeente waar het is geboren. U maakt hiervoor een afspraak.

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  Wij zorgen goed voor uw persoonsgegevens. Wilt u dat de gemeente uw persoonsgegevens niet aan maatschappelijke instellingen doorgeeft? Dan kunt u vragen om geheimhouding. Hiervoor maakt u een afspraak.

 • Verhuizen vanuit buitenland

  Komt u vanuit het buitenland in onze gemeente wonen? Dan meldt u zich (samen met gezinsleden) na aankomst bij ons. Doe dit binnen 5 werkdagen op het gemeentehuis in Sellingen. Bel voor een afspraak.

 • Erkennen kind

  Krijgt u samen een kind? En bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft het kind één ouder: de biologische moeder. Door erkenning wordt u wettelijke ouder van het kind. U maakt hiervoor een afspraak.

 • Bezwaar maken

  Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u meestal bezwaar maken. In het besluit zelf is vaak aangegeven of bezwaar maken in uw geval mogelijk is. Bezwaar maken tegen een besluit doet u per brief binnen 6 weken. Heeft u dat gedaan en bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u een beroepschrift indienen, meestal bij de rechtbank Noord-Nederland.

 • BRP-straat

  De BRP-straat zorgt voor de inschrijving van vreemdelingen in de Basisregistratie Personen (BRP). Inschrijving gebeurt in Ter Apel. Een asielzoeker krijgt een Burgerservicenummer (BSN) om sneller overheidsdiensten te regelen. Overheidsinstanties en belangenbehartigers kunnen informatie aanvragen.

 • Klacht indienen

  Bent u niet tevreden over hoe de gemeente u heeft behandeld? Bijvoorbeeld omdat u geen antwoord hebt gekregen op een brief of e-mail? Of omdat een medewerker of bestuurder onbeleefd is? Dan kunt u een klacht indienen. De gemeente behandelt uw klacht vertrouwelijk. Het kan zijn dat wij vragen uw klacht mondeling toe te lichten. U krijgt van ons een bericht met de beslissing op uw klacht.

 • Oneens met besluit op uw bezwaar

  Bent u het niet eens met een besluit van ons? Dan kunt u bezwaar maken. Heeft u dat gedaan en bent u het niet eens met het besluit op uw bezwaar? Dan kunt u in beroep gaan, meestal bij de rechtbank Noord-Nederland. Dit moet binnen 6 weken. Hoe dit precies werkt, leest u in het besluit dat u van ons hebt ontvangen.