Zoekresultaat 1 - 10 van 62 resultaten

 • Ontgrondingsvergunning

  Ontgronden betekent dat u in de bodem graaft. Dit geldt voor zowel de landbodem als de waterbodem. Veel activiteiten waarbij in de bodem gegraven w...

 • Ontgrondingsvergunning

  Bent u van plan de bodem af te graven? Dan heeft u een ontgrondingsvergunning nodig.

 • Omgevingsvergunning ontgrondingsactiviteit

  Bent u van plan de bodem af te graven?

 • Schadevergoeding voor onttrekken grondwater of infiltreren water

  Is er schade aan niet-verplaatsbare goederen die u heeft of gebruikt? En komt dat door het onttrekken van grondwater of door infiltratie van water ...

 • Vergunning voor onttrekken grondwater of infiltreren water

  Wilt u grondwater onttrekken of infiltreren? Dan moet u een omgevingsvergunning hebben.

 • Registratieplicht voor onttrekking grondwater

  Als u grondwater uit de bodem haalt noemen we dat ‘onttrekken’. Als u daarna het water in de bodem brengt om het grondwater aan te vull...

 • Ontheffing Omgevingsverordening

  Wilt u iets doen dat volgens de regels in de Omgevingsverordening verboden is? U kunt in bepaalde gevallen toestemming aan de provincie vragen.

 • Inzage provinciaal inpassingsplan

  Als het gaat om dingen die voor de hele provincie belangrijk zijn, kan de provincie voor een bepaald grondgebied binnen de provincie een inpassings...

 • Vergoeding schade door waterbeheer

  Het kan voorkomen dat u schade lijdt door werkzaamheden in het waterbeheer. In dat geval kunt u een verzoek indienen bij de instantie die de werkza...

 • Omgevingsvergunning wateronttrekkingsactiviteit

  Wateronttrekkingsactiviteiten zijn bijvoorbeeld: het oppompen van water uit grondwater of oppervlaktewater om er drinkwater van te maken. Of het gebruik van rivierwater voor koeling in een productieproces.