Zoekresultaat 1 - 10 van 21 resultaten

 • Vergunning voor afwijken bestemmingsplan aanvragen

  Uw bouwproject past niet in het bestemmingsplan. Dien een aanvraag omgevingsvergunning in om af te mogen wijken van het geldende bestemmingsplan.

 • Ontgrondingsvergunning

  Bent u van plan de bodem af te graven? Dan heeft u een ontgrondingsvergunning nodig.

 • Omgevingsvergunning werkzaamheden weg aanvragen

  Als u een weg wilt aanleggen of opbreken hebt u een omgevingsvergunning nodig.

 • Nadeelcompensatie (voorheen: planschade)

  Is de waarde van uw woning gedaald door een ruimtelijk plan van de gemeente? Bijvoorbeeld door het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan)? Dan heeft u misschien recht op een gedeeltelijke vergoeding in nadeelcompensatie (voorheen planschade).

 • Grond verplaatsen of afvoeren melden (grondverzet)

  Wilt u op uw terrein grond verplaatsen of afvoeren? Dit moet u melden bij het Omgevingsloket.

 • Grond verplaatsen of afvoeren melden (grondverzet)

  Wilt u op uw terrein grond verplaatsen of afvoeren? Dit moet u melden bij het Omgevingsloket.

 • Nadeelcompensatie

  Het kan zijn dat u nadeel heeft van een gemeentelijk besluit of activiteit. Bijvoorbeeld als uw woning minder waard wordt door een verleende omgevingsvergunning. Of als er langdurig wegwerkzaamheden zijn, waardoor uw klanten wegblijven bij uw winkel. Soms vergoedt de gemeente een deel van de schade die u oploopt. Dat heet nadeelcompensatie.

 • Bijdrageregeling Rivierverruimingsprojecten Maas - Hoogwaterveiligheid 's-Hertogenbosch Crèvecoeur

  Waterschap Aa en Maas kan een bijdrage ontvangen voor activiteiten gericht op de voorbereiding en uitvoering van het project Hoogwaterveiligheid ’s-Hertogenbosch, Crèvecoeur, als bedoeld in de startbeslissing.

 • Ontgronding, schadevergoeding

  Lijdt u schade door het verlenen, intrekken of wijzigen van een ontgrondingsvergunning? Dan kunt u in aanmerking komen voor een schadevergoeding. U vraagt de schadevergoeding aan bij de provincie. Of bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor ontgrondingen in Rijkswater.

 • Bijdrageregeling Rivierverruimingsprojecten Maas - Deltaprogramma Maas

  Waterschap Aa en Maas kan een bijdrage ontvangen voor activiteiten gericht op administratieve ondersteuning en procesmatige begeleiding van het DP Maas.