Zoekresultaat 1 - 10 van 19 resultaten

 • Vergunning voor afwijken bestemmingsplan aanvragen

  Uw bouwproject past niet in het bestemmingsplan. Dien een aanvraag omgevingsvergunning in om af te mogen wijken van het geldende bestemmingsplan.

 • Omgevingsvergunning werkzaamheden weg aanvragen

  Als u een weg wilt aanleggen of opbreken hebt u een omgevingsvergunning nodig.

 • Straat- en gebouwnamen

  Idee voor nieuwe naam indienen voor een straat, plein, park of andere plek in de openbare ruimte; overzicht bestaande namen

 • Grond afvoeren of aanbrengen

  Wilt u grond afgraven, verplaatsen of op een andere plaats gebruiken? Meld het bij het Meldpunt Bodemkwaliteit

 • Water lozen of onttrekken

  Meld het onttrekken of lozen van water. Doe eerst de check 'Water onttrekken en/of lozen'.

 • Nadeelcompensatie (voorheen: planschade)

  Is de waarde van uw woning gedaald door een ruimtelijk plan van de gemeente? Bijvoorbeeld door het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan)? Dan heeft u misschien recht op een gedeeltelijke vergoeding in nadeelcompensatie (voorheen planschade).

 • Grond verplaatsen of afvoeren melden (grondverzet)

  Wilt u op uw terrein grond verplaatsen of afvoeren? Dit moet u melden bij het Omgevingsloket.

 • Grond verplaatsen of afvoeren melden (grondverzet)

  Wilt u op uw terrein grond verplaatsen of afvoeren? Dit moet u melden bij het Omgevingsloket.

 • Nadeelcompensatie

  Het kan zijn dat u nadeel heeft van een gemeentelijk besluit of activiteit. Bijvoorbeeld als uw woning minder waard wordt door een verleende omgevingsvergunning. Of als er langdurig wegwerkzaamheden zijn, waardoor uw klanten wegblijven bij uw winkel. Soms vergoedt de gemeente een deel van de schade die u oploopt. Dat heet nadeelcompensatie.

 • Vergunning om pand als woning te gebruiken

  U mag een gebouw dat geen woning is niet zomaar gebruiken als woning. Bijvoorbeeld een kantoorgebouw of winkel. U heeft hier eerst een omgevingsver...