Zoekresultaat 1 - 10 van 628 resultaten

 • Omgevingsplan

  Omgevingsplan

 • Tegemoetkoming planschade

  Tegemoetkoming planschade

 • Onroerend goed, beperkingen

  Er zitten regels aan wat er wel en niet met onroerend goed gedaan mag worden. Alle beperkingen op onroerende zaken moeten geregistreerd zijn.

 • Buitengebied

  Het bestemmingsplan Buitengebied geldt voor het gehele grondgebied van de gemeente Tiel, voor zover dat buiten de bebouwde kommen van Tiel, Wadenoijen, Kapel Avezaath en Bergakker ligt.

 • Stedenbouwkundige plannen bekijken

  De gemeente maakt plannen voor gebieden waarop gebouwd moet worden. Deze stedenbouwkundige plannen staan op Ruimtelijkeplannen.nl.

 • Omgevingsplan bekijken

  In een omgevingsplan staat hoe de grond en de gebouwen die erop staan, gebruikt mogen worden.

 • Nadeelcompensatie aanvragen

  Denkt u nadeel te hebben van bijvoorbeeld een besluit of feitelijk handelen van de gemeente? Dan kunt nadeelcompensatie aanvragen bij de gemeente.

 • Omgevingsplan inzien

  Voor het gehele grondgebied van de gemeente Nissewaard is één omgevingsplan van kracht. Hierin is onder andere geregeld wat wel en niet mag worden gebouwd en waarvoor terreinen en gebouwen mogen worden gebruikt.

 • Omgevingsplan bekijken

  In een bestemmingsplan staat hoe de grond en de gebouwen die erop staan, gebruikt mogen worden. De gemeenteraad bepaalt wat er in het plan staat.

 • Omgevingsplan wijzigen

  Door een aanpassing in het omgevingsplan aan te vragen, kunnen de regels voor het gebruik van grond of gebouwen in een gebied veranderen.