Zoekresultaat 1 - 10 van 22 resultaten

 • Vergunning voor afwijken bestemmingsplan aanvragen

  Uw bouwproject past niet in het bestemmingsplan. Dien een aanvraag omgevingsvergunning in om af te mogen wijken van het geldende bestemmingsplan.

 • Omgevingsvergunning werkzaamheden weg aanvragen

  Als u een weg wilt aanleggen of opbreken hebt u een omgevingsvergunning nodig.

 • Nadeelcompensatie (voorheen: planschade)

  Is de waarde van uw woning gedaald door een ruimtelijk plan van de gemeente? Bijvoorbeeld door het omgevingsplan (voorheen bestemmingsplan)? Dan heeft u misschien recht op een gedeeltelijke vergoeding in nadeelcompensatie (voorheen planschade).

 • Grond verplaatsen of afvoeren melden (grondverzet)

  Wilt u op uw terrein grond verplaatsen of afvoeren? Dit moet u melden bij het Omgevingsloket.

 • Grond verplaatsen of afvoeren melden (grondverzet)

  Wilt u op uw terrein grond verplaatsen of afvoeren? Dit moet u melden bij het Omgevingsloket.

 • Nadeelcompensatie

  Het kan zijn dat u nadeel heeft van een gemeentelijk besluit of activiteit. Bijvoorbeeld als uw woning minder waard wordt door een verleende omgevingsvergunning. Of als er langdurig wegwerkzaamheden zijn, waardoor uw klanten wegblijven bij uw winkel. Soms vergoedt de gemeente een deel van de schade die u oploopt. Dat heet nadeelcompensatie.

 • Bijdrageregeling Rivierverruimingsprojecten Maas - Rivierverruimingsproject Verlengde brug Veerweg Alphen

  Provincie Gelderland kan een bijdrage ontvangen voor activiteiten gericht op de voorbereiding en de realisatie van het project Verlengde brug veerweg Alphen, bedoeld in de bevoegdhedenovereenkomst.

 • Nadeelcompensatie (voorheen planschade)

  Als de waarde van uw pand is gedaald door een planologische maatregel of door een omgevingsvergunning waarbij afgeweken is van het omgevingsplan, dan is er mogelijk sprake van schade en heeft u misschien recht op nadeelcompensatie.

 • Omgevingsvergunning aanvragen

  Voor activiteiten in en rond een waterkering of een watergang heeft u een watervergunning nodig. Soms is een melding maken voldoende.

 • Afwijken van het omgevingsplan

  In een omgevingsplan staat waar, wat en met welk doel gebouwd mag worden. Wilt u afwijken van het omgevingsplan? Dan vraagt u een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket.