Zoekresultaat 1 - 10 van 78 resultaten

 • Kadastrale informatie

  Het Kadaster verzamelt gegevens over o.a. eigendom van grond, huizen, fabrieken, schepen en vliegtuigen. Deze informatie is op te vragen.

 • Oppervlaktewater en grondwater

   

 • Basisregistratie adressen en gebouwen inzien

  In de Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) staan de gegevens van alle adressen en gebouwen in de gemeente.

 • Omgevingsplannen

  Wilt u weten wat de bestemming van een bepaald gebied is, bijvoorbeeld omdat u wilt (ver)bouwen? Dan kunt u het bestemmingsplan inzien.

 • Omgevingsvergunning strijdig gebruik

  Met een buitenplanse omgevingsplanactiviteit mag grond of een gebouw anders gebruikt worden dan in het bestemmingsplan staat. Hierbij gelden regels.

 • Omgevingsvergunning ontgrondingsactiviteit

  Bent u van plan de bodem af te graven?

 • Omgevingswet

  Onze leefomgeving is de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen. De Omgevingswet vervangt 26 bestaande wetten. De wet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven en gaat over bijvoorbeeld bouwen, verbouwen, milieu, natuur, water en erfgoed.

 • Stedenbouwkundige plannen bekijken

  De gemeente maakt plannen voor gebieden waarop gebouwd moet worden. Deze stedenbouwkundige plannen staan op Ruimtelijkeplannen.nl.

 • Kadastrale gegevens opvragen

  Het kadaster houdt gegevens bij van alle gebouwen en stukken grond in Nederland.

 • Speelterreinen

  De gemeente heeft verschillende speelruimtes voor kinderen ingericht. Denk aan pleintjes met speeltoestellen en trapveldjes. Voor tieners zijn er hangplekken om elkaar te ontmoeten.