Zoekresultaat 1 - 7 van 7 resultaten

 • Planschade

  Planschade is vermogensschade die ontstaat na een wijziging van de planologie in uw directe omgeving. Vermogensschade kan optreden doordat bijvoorbeeld uw huis in waarde is gedaald door een toename van geluidsoverlast of een verlies aan privacy.

 • Huisnummer aanvragen of veranderen

  Het is niet nodig om los een huisnummer aan te vragen. Een huisnummer wordt met de behandeling van uw bouw of wijzigingsplannen meegenomen.

 • Watervergunning

  Werkt u in oppervlaktewater (sloten, plassen, vijvers, kanalen, meren, beken en rivieren) of met grondwater? Dan moet u dit melden. Gaat u afvalwater lozen op oppervlaktewater, grondwater onttrekken, een waterberging aanleggen of water dempen? Of gaat u bouwen bij een snelweg, viaduct, tunnel, brug, vaarweg of dijk? Dan heeft u een watervergunning nodig. Via het Omgevingsloket kunt u controleren of…

 • Kadastrale informatie

  Het kadaster houdt de openbare registers bij. Daarin staat het eigendom van onroerende goederen geregistreerd, zoals huizen en fabrieken. Maar het kadaster registreert ook het eigendom van registergoederen. Bijvoorbeeld schepen en vliegtuigen. Daarnaast houdt het kadaster cartografische gegevens bij.

 • Bed & Breakfast starten

  Wilt u een Bed & Breakfast starten in uw woning of een bijgebouw bij uw woning? U leest dan in het omgevingsplan of dat mag en onder welke voorwaarden. In een omgevingsplan staat namelijk hoe de grond in een gebied en de gebouwen die daarop staan, gebruikt mogen worden. De regels kunnen per locatie verschillen, omdat elk gebied zijn eigen…

 • Geveltuinen

  Een geveltuin is een langgerekt tuintje, direct grenzend aan een voor-, achter- of zijgevel. De tuintjes zijn leuk om te zien. Saaie straten krijgen meer kleur dankzij groene of fleurige geveltuintjes. Geveltuintjes hebben nog meer voordelen. Ook een kleine groene tuin  houdt water in de bodem vast en zorgt in de dorpskernen op extreem warme dagen voor een koeler klimaat. Elke…

 • Omgevingsplan

  Met de komst van de Omgevingswet op 1 januari 2024 bestaan er geen bestemmingsplannen meer. Alle bestaande vastgestelde bestemmingsplannen en de vastgestelde bestemmingsplannen die voor 1 januari 2024 in ontwerp ter inzage zijn gelegd maken onderdeel uit van het omgevingsplan. In het omgevingsplan staan algemene regels van de gemeente voor de fysieke leefomgeving. De omgeving waar u in woont, werkt…