Zoekresultaat 1 - 10 van 73 resultaten

 • Omgevingsplan

  Omgevingsplan

 • Nadeelcompensatie (planschade) ruimtelijk besluit

  Bij nadeelcompensatie kan onder bepaalde voorwaarden een financiële tegemoetkoming aangevraagd worden.

 • Vergunning voor afwijken bestemmingsplan aanvragen

  Uw bouwproject past niet in het bestemmingsplan. Dien een aanvraag omgevingsvergunning in om af te mogen wijken van het geldende bestemmingsplan.

 • Planschade

  Planschade ontstaat als een huis of een stuk grond minder waard wordt door een bestemmingsplan.

 • Kadastrale informatie

  Het Kadaster verzamelt gegevens over o.a. eigendom van grond, huizen, fabrieken, schepen en vliegtuigen. Deze informatie is op te vragen.

 • Oppervlaktewater en grondwater

   

 • Omgevingsplannen

  Wilt u weten wat de bestemming van een bepaald gebied is, bijvoorbeeld omdat u wilt (ver)bouwen? Dan kunt u het bestemmingsplan inzien.

 • Omgevingsvergunning strijdig gebruik

  Met een buitenplanse omgevingsplanactiviteit mag grond of een gebouw anders gebruikt worden dan in het bestemmingsplan staat. Hierbij gelden regels.

 • Waterwetvergunning /-melding

  Voor werkzaamheden in en rondom water heeft u soms een vergunning nodig.

 • Omgevingswet

  Onze leefomgeving is de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen. De Omgevingswet vervangt 26 bestaande wetten. De wet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven en gaat over bijvoorbeeld bouwen, verbouwen, milieu, natuur, water en erfgoed.