Zoekresultaat 1 - 5 van 5 resultaten

 • Ontgronding, schadevergoeding

  Lijdt u schade door het verlenen, intrekken of wijzigen van een ontgrondingsvergunning? Dan kunt u in aanmerking komen voor een schadevergoeding. U vraagt de schadevergoeding aan bij de provincie. Of bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor ontgrondingen in Rijkswater.

 • Schadevergoeding voor ontgronding

  U kunt een schadevergoeding aanvragen voor schade die u lijdt door een ontgrondingsvergunning. We noemen dit ‘nadeelcompensatie’. U lijdt bijvoorbeeld schade, omdat u een vergunning heeft aangevraagd, maar deze niet krijgt. Ook kunt u schade lijden, omdat de vergunning wordt ingetrokken of gewijzigd.

  Bent u niet de houder van de vergunning, maar lijdt u wel schade? Dan kunt u ook een schadevergoeding aanvragen.

  De provincie kan een extern bureau om advies vragen over uw aanvraag.

 • Omgevingsvergunning water

  Gaat u activiteiten of werkzaamheden uitvoeren in de buurt van een dijk of water? Of wilt u afvalwater lozen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit nodig. Soms moet u alleen een melding doen of een ontheffing aanvragen.Bij wie u een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit moet aanvragen of een melding moet doen, heeft te maken met waar u gaat werken. Weet u niet zeker waar uw activiteit onder valt? Neem contact op met de provincie of met het waterschap waar u de activiteiten gaat uitvoeren.

 • Schadevergoeding voor ontgronding

  Lijdt u schade door het verlenen, intrekken of wijzigen van een ontgrondingsvergunning? Dan kunt u misschien een schadevergoeding krijgen. U vraagt de schadevergoeding aan bij de provincie. Of bij Rijkswaterstaat voor ontgrondingen in Rijkswater en de Noordzee.

 • Ontgrondingsvergunning

  Bent u van plan de bodem af te graven? Dan heeft u een omgevingsvergunning voor ontgrondingsactiviteiten nodig. U vraagt deze vergunning aan bij de provincie. Of bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) als het een ontgronding in Rijkswater is.