Zoekresultaat 1 - 10 van 19 resultaten

 • Ontgrondingsvergunning

  Bent u van plan de bodem af te graven? Dan heeft u een ontgrondingsvergunning nodig.

 • Vergunning voor onttrekken grondwater of infiltreren water

  Wilt u grondwater onttrekken of infiltreren? Dan moet u een omgevingsvergunning hebben.

 • Ontheffing Omgevingsverordening

  Wilt u iets doen dat volgens de regels in de Omgevingsverordening verboden is? U kunt in bepaalde gevallen toestemming aan de provincie vragen.

 • Bijdrageregeling Rivierverruimingsprojecten Maas - Rivierverruimingsproject Verlengde brug Veerweg Alphen

  Provincie Gelderland kan een bijdrage ontvangen voor activiteiten gericht op de voorbereiding en de realisatie van het project Verlengde brug veerweg Alphen, bedoeld in de bevoegdhedenovereenkomst.

 • Projectbesluit windenergie

  Uw bedrijf wil een installatie voor windenergie aanleggen met een capaciteit tussen de 5 en 100 megawatt. Of u wilt een bestaande installatie uitbreiden. Dan moet hiervoor toestemming aan de provincie vragen. Hiervoor dient u bij de provicie een verzoek in voor een projectbesluit.

 • Schadevergoeding voor onttrekken grondwater of infiltreren water

  Bent u eigenaar of gebruiker van niet-verplaatsbare goederen, bijvoorbeeld van grond of een huis? En lijdt u of heeft u schade geleden door de onttrekking of de infiltratie van (grond)water, waarbij onduidelijk is wie de veroorzaker is? Dan kunt u misschien een schadevergoeding krijgen. U kunt de vergoeding bij de provincie aanvragen.

 • Ontgronding, schadevergoeding

  Lijdt u schade door het verlenen, intrekken of wijzigen van een ontgrondingsvergunning? Dan kunt u in aanmerking komen voor een schadevergoeding. U vraagt de schadevergoeding aan bij de provincie. Of bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor ontgrondingen in Rijkswater.

 • Omgevingsvergunning water

  Gaat u activiteiten of werkzaamheden uitvoeren in de buurt van een dijk of water? Of wilt u afvalwater lozen? Dan heeft u misschien een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit nodig. Soms moet u alleen een melding doen of een ontheffing aanvragen.Bij wie u een omgevingsvergunning voor een wateractiviteit moet aanvragen of een melding moet doen, heeft te maken met waar u gaat werken. Weet u niet zeker waar uw activiteit onder valt? Neem contact op met de provincie of met het waterschap waar u de activiteiten gaat uitvoeren.

 • Bijdrageregeling Rivierverruimingsprojecten Maas - Deltaprogramma Maas

  Waterschap Aa en Maas kan een bijdrage ontvangen voor activiteiten gericht op administratieve ondersteuning en procesmatige begeleiding van het DP Maas.

 • Schadevergoeding voor ontgronding

  Lijdt u schade door het verlenen, intrekken of wijzigen van een ontgrondingsvergunning? Dan kunt u misschien een schadevergoeding krijgen. U vraagt de schadevergoeding aan bij de provincie. Of bij Rijkswaterstaat voor ontgrondingen in Rijkswater en de Noordzee.