Zoekresultaat 1 - 10 van 22 resultaten

 • Uitgifte van grond

  Bekijk de bekendmakingen van het voornemen van uitgifte van grond.

 • Subsidie groene daken en afkoppelen

  De gemeente stimuleert de aanleg van groene daken met subsidie. Inwoners, verenigingen van eigenaars (VVE’s), bedrijven en organisaties in ‘s-Hertogenbosch kunnen deze subsidie aanvragen voor een bestaand dak op een gebouw, huis, appartement, garage, overkapping, carport of schuur.

 • Klacht indienen

  Bent u niet tevreden over het doen of nalaten van een ambtenaar of een bestuurder? Dan kunt u daarover een klacht indienen. Een klacht kan bijvoorbeeld gaan over het te laat afhandelen van uw vragen, het krijgen van verkeerde informatie of de manier waarop u behandeld bent.

 • Mantelzorg

  Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor iemand in hun omgeving met een ziekte, psychische aandoening of beperking. De gemeente ondersteunt mantelzorgers met onder andere respijtzorg (vervangende zorg) en mantelzorgwaardering.

 • Taxivergunning

  Wilt u straattaxivervoer (taxiritten vanaf een taxistandplaats) in de gemeente ’s-Hertogenbosch aanbieden? Dan heeft u daarvoor een Bossche taxivergunning (BTx-vergunning) nodig.

 • Bezwaar gemeentelijke belastingen

  U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met een belastingaanslag of WOZ-beschikking van de gemeente.

 • Geheimhouding persoonsgegevens

  U kunt de gemeente verzoeken om geheimhouding van uw gegevens.

 • Adviescommissie Omgevingskwaliteit

  De Adviescommissie Omgevingskwaliteit (voorheen Monumenten- en Welstandscommissie) is een onafhankelijke commissie die het College van Burgemeester en Wethouders adviseert.

 • Abonnement parkeergarage of transferium

  Met een abonnement bent u verzekerd van een plaats in een parkeergarage of transferium voor een vast bedrag per maand. Kijk eerst of u aan alle voorwaarden voor een parkeergarage of transferia voldoet.

 • Ontheffingen

  Moet u als burger of bedrijf een tijd in een gereguleerd parkeergebied (betaald parkeren en/of alleen voor vergunninghouders) werken? En hebt u uw auto nodig voor uw werk? Dan heeft u de mogelijkheid om tijdelijke parkeerproducten aan te vragen.