Zoekresultaat 1 - 10 van 19 resultaten

 • Rioolonderhoud

  De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg, het onderhoud en het beheer van het hoofdrioolstelsel. Heeft u last van een rioolverstopping? Dan moet u een gespecialiseerd bedrijf inhuren. Stelt dit bedrijf vast dat de verstopping buiten uw erf zit, dan kunt u een melding maken bij de gemeente. Geef uw melding door via de Fixi-app of website: waar en wanneer het u uitkomt.

 • Subsidievaststelling Stimuleringsfonds lokale economie

  Heeft u de subsidie Stimuleringsfonds lokale economie aangevraagd en een voorlopige beschikking ontvangen? Uw aanvraag is dan goedgekeurd. U heeft het subsidiebedrag gekregen zodat u het voorstel kon uitvoeren. Nu moet u de subsidie laten vaststellen. U dient daarvoor een verzoek tot vaststelling in.

  Subsidie tot € 10.000,-

  Subsidies lager dan € 10.000,- worden direct vastgesteld. U heeft het subsidiebedrag al gekregen. U hoeft na het uitvoeren van de activiteiten geen vaststelling aan te vragen.

  Subsidie vanaf € 10.000,-

  Is uw subsidieaanvraag hoger dan € 10.000,-, dan dient u binnen dertien weken na uitvoering of beëindiging van het voorstel een verzoek tot vaststelling in. Met het vaststellingsverzoek dient u ook een verantwoording over de subsidie in.

  Bij de verantwoording van een subsidieaanvraag van € 100.000,- of meer is een accountantsverklaring vereist. U krijgt deze accountantskosten vergoed tot een maximum van € 5.000,-.

 • Onderhoud openbaar groen

  De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van al het openbaar groen. Hieronder vallen de plantsoenen, openbare groenstroken, groenbakken, bermen en parken. Maar ook vijvers, sloten en waterpartijen. Onderhoud vindt plaats via een planning. Een melding maakt u met Fixi.

  Onderhoud bestaat onder andere uit snoeien en straten vegen. Bomen worden opgekroond zodat er geen overlast voor het vrachtverkeer is. Overhangende takken worden vanwege de veiligheid weggehaald. Ook worden gevels beschermd door bladeren en takken te verwijderen.

 • Leerlingenvervoer aanvragen

  Ervaart u problemen met het brengen en halen van uw kind naar en van school bijvoorbeeld vanwege beperkingen die uw kind ervaart of vanwege de noodzaak voor het bezoeken van een speciale school die ver uit de buurt ligt? Hier vindt u informatie over leerlingenvervoer, de voorwaarden en het aanvragen.

  In de regel zorgen ouders of verzorgers ervoor dat hun kind iedere dag op school komt. Meestal is dat geen probleem omdat de school op loop- of fietsafstand ligt of met het openbaar vervoer te bereiken is.

  Voor sommige kinderen is de situatie anders omdat ze een beperking hebben en niet zelfstandig naar school kunnen of omdat ze aangewezen zijn op een speciale school die verder uit de buurt ligt.

  Als dit voor uw kind geldt kan u leerlingenvervoer aanvragen bij de gemeente. Vanuit leerlingenvervoer kan het volgende worden geregeld:

  • een vergoeding voor een fiets, het openbaar vervoer of voor aangepast eigen vervoer
  • aangepast vervoer met een taxi of taxibus. Lees meer over de afspraken, spelregels en voorwaarden van aangepast vervoer op de pagina Informatie aangepast vervoer

 • Subsidie voor sportverenigingen aanvragen

  Sportverenigingen en –instellingen met leden kunnen subsidie aanvragen. De gemeente kan ook passende sportaccommodaties aanbieden. Denkt u dat uw vereniging in aanmerking komt voor een bijdrage? Kijk in de gemeentelijke subsidieverordening of er een subsidie voor u is. U leest daar ook hoe u die kunt aanvragen. De gemeente beslist of u een bijdrage krijgt en in welke vorm. U krijgt hiervan bericht.

 • Dwangsom bij niet tijdig beslissen

  Als de gemeente te laat een beslissing neemt op uw aanvraag of bezwaarschrift voor een vergunning of ontheffing, kunt u recht hebben op een dwangsom. Deze dwangsom is een boete die de gemeente aan u moet betalen. De boete wordt opgelegd per dag dat de beslissing te laat is. Tot maximaal 42 dagen.

 • Gratis energieadvies voor VvE's en maatschappelijke organisaties

  VvE’s en maatschappelijke organisaties kunnen advies krijgen over energiebesparing voor het verminderen van de CO2-uitstoot. VvE’s met een gezamenlijke stookinstallatie kunnen gratis advies aanvragen. Dit aanbod geldt ook voor maatschappelijke organisaties, zoals scholen, culturele instellingen, sportverenigingen, kerken of kinderopvang.

  Adviseurs van Eagle Energy komen voor het advies langs om op zoek te gaan naar verbeterpunten. Onder andere de stookinstallatie, het leidingenwerk en het warmteafgiftesysteem worden bekeken. Het advies geeft aan welke verduurzamingsmaatregelen u kunt nemen en hoe snel deze zich terugverdienen door een lagere energierekening.

  Waterzijdig inregelen

  Waterzijdig inregelen kunt u zelf laten uitvoeren aan de hand van het advies. Waterzijdig inregelen verbetert de waterbalans in de cv-installatie. Het is een relatief makkelijk uit te voeren en goedkope maatregel. De maatregel zorgt voor een grote energiebesparing en kan zichzelf in vier jaar terug verdienen. Zonder waterzijdig inregelen gaat veel energie verloren. Het warme water in de cv-installatie wordt namelijk niet optimaal benut over de radiatoren. In 85% van de gebouwen kan minimaal 15% energie worden bespaard door waterzijdig inregelen. Waterzijdig inregelen zorgt daarnaast voor meer comfort en voorkomt tikkende buizen.

  Sinds 1 maart 2020 is waterzijg inregelen wettelijk verplicht bij nieuwe cv-ketels en bij het overschakelen naar een andere warmtebron.

 • Graffiti verwijderen

  Soms spuiten vandalen muren onder met graffiti. Of worden stickers of posters opgeplakt zonder toestemming. De daders blijven vaak onbekend. De gemeente zorgt ervoor dat haar eigen gebouwen schoon worden gemaakt. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld speelpleinen, vuilnisbakken en bruggen.

  Meld het bij de gemeente als een gebouw of ander object van de gemeente is beklad. Geef snel en eenvoudig uw melding door via de Fixi-app of website: waar en wanneer het u uitkomt. De gemeente neemt uw melding over de graffiti of het wildplakken zo spoedig mogelijk in behandeling.

  Is er graffiti gespoten op uw eigendom? Bijvoorbeeld op uw bedrijfspand, woning of schutting? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor het verwijderen van de graffiti.

  Is uw gebouw een monument? Bel dan de gemeente voor overleg.

 • Reinigen openbare weg

  De gemeente reinigt openbare wegen, pleinen en voetgangersgebieden. Dit gebeurt volgens een vast rooster. Net als het ophalen van afval en het legen van de afvalbakken. Heeft u klachten over deze dienst? Of vindt u dat uw omgeving ernstig is vervuild? Geef snel en eenvoudig uw melding door met Fixi.

 • Gemeentelijke oorkonde

  Een gemeentelijke onderscheiding is een blijk van waardering en erkenning van de lokale gemeenschap voor inspanningen die zijn verricht. Er zijn verschillende gemeentelijke ereblijken: de Gemeentelijke oorkonde, de Erepenning en de Rozenpenning. De Gemeentelijke oorkonde wordt toegekend aan verenigingen en stichtingen die hun 50-jarig jubileum vieren, of een volgend veelvoud van 25 jaar.