Zoekresultaat 1 - 10 van 35 resultaten

 • Mishandeling of huiselijk geweld

  De gemeente zet zich in om mishandeling en huiselijk geweld aan te pakken. Bij Veilig Thuis kan melding gedaan worden als dit vermoed wordt.

 • Onroerend goed, beperkingen

  Er zitten regels aan wat er wel en niet met onroerend goed gedaan mag worden. Alle beperkingen op onroerende zaken moeten geregistreerd zijn.

 • Toekomstbestendig Wonen lening

  Gemeente Aalten wil inwoners met deze regeling ondersteunen bij het nemen van duurzame maatregelen in en aan hun woning.

 • Voor- en vroegschoolse educatie, subsidieregeling

  De gemeente Aalten heeft voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag van de belastingdienst een subsidieregeling vastgesteld.

 • Opvang (Wmo)

  Bij huiselijk geweld of andere problemen in de thuissituatie kan opvang worden aangevraagd. Iedere gemeente is zelf verantwoordelijk voor de opvang.

 • Inkoop- en aanbestedingsbeleid

  Een aanbesteding is de procedure waarbij een opdrachtgever een opdracht wil laten uitvoeren en bedrijven vraagt om hiervoor een offerte in te dienen.

 • Inwonerspanel U Spreekt

  De gemeente Aalten heeft een online inwonerspanel die inwoners uitgenodigd om mee te denken over onderwerpen die in de gemeente spelen.

 • Bijstand voor zelfstandigen

  In sommige gevallen kunnen zelfstandigen een Bbz aanvragen. Welke bijstand ze krijgen, hangt af van hun situatie.

 • Leer-werktraject, startkwalificatie behalen

  Bent u jonger dan 27 jaar en hebt u geen diploma? Dan kunt u door middel van een leer-werktraject alsnog een startkwalificatie behalen.

 • Beschermd wonen (Wmo)

  Wanneer iemand gebruik wil maken van beschermd wonen, moet dat gemeld worden. De gemeente onderzoekt dan de mogelijkheden.