Zoekresultaat 1 - 10 van 80 resultaten

 • Mishandeling of huiselijk geweld

  De gemeente zet zich in om mishandeling en huiselijk geweld aan te pakken. Bij Veilig Thuis kan melding gedaan worden als dit vermoed wordt.

 • Belastingen, lokale lasten calculator

  U kunt met behulp van de COELO Lokale Lasten Calculator uw gemeentelijke lasten berekenen.

 • Onroerend goed, beperkingen

  Er zitten regels aan wat er wel en niet met onroerend goed gedaan mag worden. Alle beperkingen op onroerende zaken moeten geregistreerd zijn.

 • Toekomstbestendig Wonen lening

  Gemeente Aalten wil inwoners met deze regeling ondersteunen bij het nemen van duurzame maatregelen in en aan hun woning.

 • Voor- en vroegschoolse educatie, subsidieregeling

  De gemeente Aalten heeft voor ouders die geen recht hebben op kinderopvangtoeslag van de belastingdienst een subsidieregeling vastgesteld.

 • Paspoort

  Een paspoort is een reis- en identiteitsbewijs dat persoonlijk aangevraagd moet worden. Er zijn verschillende soorten paspoorten.

 • Watervergunning

  Voor bepaalde activiteiten met grondwater en (in of op) het oppervlaktewater is een watervergunning nodig. Soms is alleen een melding voldoende.

 • Huis aan huisactie, collecte of kledinginzameling

  Hier vindt u meer informatie over huis aan huisactie, collecte of kledinginzameling.

 • Opvang (Wmo)

  Bij huiselijk geweld of andere problemen in de thuissituatie kan opvang worden aangevraagd. Iedere gemeente is zelf verantwoordelijk voor de opvang.

 • Recreatiewoning bewonen

  Er moet toestemming gevraagd worden om permanent in een recreatiewoning te wonen.