Zoekresultaat 1 - 10 van 56 resultaten

 • Manifestatie (demonstratie), melding

  Als u een manifestatie (demonstratie) wilt organiseren, dan maakt u daar minimaal 24 uur van een melding van. Dit noemen wij een kennisgeving.

 • Opvragen persoonsgegevens door advocaten en notarissen

  U kunt als advocaat of notaris de volgende persoonsgegevens opvragen: Uittreksel BRP; Uittreksel Burgerlijke Stand; Uittreksel RNI; Staat van Inlichtingen.

 • Monumenten, omgevingsvergunning

  Wilt u een Rijks- of een gemeentelijk monument herstellen of aanpassen? Dan heeft u twee soorten omgevingsvergunningen nodig. Namelijk een omgevingsvergunning bouwen en omgevingsvergunning monumenten.

 • Melding Wmo

  Op deze pagina leggen we uit hoe u een digitale melding doet voor (verlenging van) hulp, ondersteuning of een hulpmiddel vanuit de gemeente. Dit formulier is bedoeld voor Wmo ondersteuning.

 • Geluidshinder bouw of sloop, ontheffing

  Wanneer u bij een bepaalde activiteit (bijvoorbeeld bouw of sloop) geluidhinder veroorzaakt, is het nodig een ontheffing aan te vragen.

 • Verhuizen vanuit het buitenland

  Komt u vanuit het buitenland in Alkmaar wonen? En verblijft u langer dan 4 maanden in Nederland. Binnen 5 dagen na aankomst in Nederland doet u persoonlijk aangifte bij de gemeente in het Stadskantoor.

 • Subsidie verenigingsaccommodaties buitensport

  Als Alkmaarse buitensportvereniging kunt u subsidie aanvragen voor bouw, renovatie of uitbreiding van de accommodatie van uw vereniging.

 • Erfpacht

  U kunt bij gemeente Alkmaar het erfpacht van een woning of bedrijfspand afkopen. Het erfpachtrecht wordt omgezet in vol eigendom van de grond.

 • Kabels en leidingen leggen, vergunning

  Voor het leggen van kabels en leidingen in openbare grond moet u een melding maken of een vergunning aanvragen. Als het bestemmingsplan het voorschrijft, kan het zijn dat u ook een omgevingsvergunning moet aanvragen.

 • Melding (klacht) woon- en leefomgeving

  De gemeente controleert of er gebouwd wordt volgens de bouwtechnische voorschriften. Ook controleert zij op veiligheid en of er gebouwd is of wordt volgens de verleende vergunning.