Zoekresultaat 1 - 10 van 65 resultaten

 • Gebouw of woning slopen

  U mag niet zomaar slopen of asbest verwijderen. U moet hiervoor meestal een melding doen. Dit is verplicht om de veiligheid en gezondheid van mensen te beschermen. Daarnaast wil de gemeente ongewenste sloop tegengaan.

 • Geld of spullen inzamelen voor een goed doel

  Als u een collecte of (kleding)inzamelactie wilt houden, heeft u een collectevergunning nodig.

 • Alcoholontheffing (tapontheffing)

  U kunt een alcoholontheffing aanvragen voor maximaal twaalf dagen achter elkaar.

 • Onderhoud openbaar groen

  De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van al het openbaar groen. Hieronder vallen de plantsoenen, openbare groenstroken, groenbakken, bermen en parken. Maar ook vijvers, sloten en waterpartijen. Onderhoud vindt plaats via een planning. Een melding maakt u met Fixi.

  Onderhoud bestaat onder andere uit snoeien en straten vegen. Bomen worden opgekroond zodat er geen overlast voor het vrachtverkeer is. Overhangende takken worden vanwege de veiligheid weggehaald. Ook worden gevels beschermd door bladeren en takken te verwijderen.

 • Inrit aanleggen

  Als u een inrit wilt laten maken bij uw bedrijf of huis, dan moet u dit melden bij de gemeente. U mag niet zelf een inrit aanleggen. Wilt u ook bouwen of verbouwen? Dan moet u hiervoor een vergunningsaanvraag doen bij het Omgevingsloket. U kunt ervoor kiezen om dit samen te doen met de melding van de aanleg van een inrit.

 • Politieke partij registreren voor gemeenteraadsverkiezingen

  Nieuwe politieke partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen moeten zich inschrijven bij de gemeente. Als u aan alle voorwaarden voldoet, mag u een kandidatenlijst inleveren.

 • CommerciĆ«le Alcoholwetvergunning

  Wilt u alcoholhoudende dranken schenken in uw horecagelegenheid? Dat kan met een Alcoholwetvergunning. De Alcoholwet maakt daarbij onderscheid tussen commerciële en paracommerciële horeca. Op deze pagina vindt u informatie over commerciële horeca. Ook kunt u hier een commerciële Alcoholwetvergunning online aanvragen.

  Een hotel, restaurant en café zijn voorbeelden van commerciële horeca. Commerciële horeca heeft winst als doel. Over die winst wordt ondernemersbelasting betaald.

  Wilt u informatie voor paracommerciële horeca? Bekijk de pagina Paracommerciële Alcoholwetvergunning.

 • Kadastrale gegevens opvragen

  Het Kadaster houdt gegevens bij van verschillende soorten onroerende goederen. Denk hierbij aan vastgoed (grond en gebouwen), schepen, luchtvaartuigen, kabels en leidingen onder de grond.

 • Filmopnames maken

  Wilt u filmopnames maken in de openbare ruimte, dan moet u dit melden. Ook als u parkeerplekken nodig heeft. Dit kunt u online aanvragen en moet minimaal 2 weken voordat u gaat filmen. Heeft u parkeerplekken nodig, doe dan de aanvraag 3 weken voor uw filmopnames. Gaat u (nep)wapens of explosieven gebruiken? Dan heeft u een vergunning nodig van de politie.

 • Innovatiefonds Zorg en Welzijn

  Heeft u een vernieuwend idee om de zorg of het welzijn in de gemeente Amstelveen te verbeteren? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een bijdrage uit het Innovatiefonds Zorg en Welzijn.

  Inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven kunnen een innovatief idee op het gebied van zorg, ondersteuning of welzijn indienen. Waardevolle initiatieven worden door de gemeente financieel ondersteund. Het doel van het fonds is de zorg in Amstelveen efficiënter en kwalitatief beter maken.

  Budget en bedrag per project

  • Voor de innovatieprojecten is in 2024 € 100.000,- beschikbaar.
  • Bedrijven en organisaties kunnen maximaal € 40.000,- per project aanvragen. Voor commerciële partijen geldt een co-financieringseis van 25% van de totale projectkosten die ingevuld kan worden met financiële middelen of inzet.
  • Voor inwonersinitiatieven geldt een maximum van € 15.000,- per aanvraag. 
  • Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.