Zoekresultaat 1 - 8 van 8 resultaten

 • Standplaats, vergunning

  Zonder vergunning mag u geen standplaats innemen. Dit geldt ook voor standplaatsen aan het water of op eigen grond. Wilt u voertuigen, tafels of kraampjes plaatsen voor het verkopen van producten of voor promotionele activiteiten? Vraag dan een standplaatsvergunning aan.

  Vaste standplaatsvergunning

  Wilt u meer dan twaalf dagen aaneengesloten of meer dan zes losse dagen per jaar een standplaats innemen? Dan heeft u een vaste standplaatsvergunning nodig. Neem voor het indienen van een aanvraag vaste standplaatsvergunning altijd eerst contact op met de gemeente over de mogelijkheden.

  Locaties

  De locaties voor vaste en (niet-incidentele) seizoensstandplaatsen zijn opgenomen in de Nadere regels standplaatsen Amstelveen 2024. Er zijn op dit moment geen beschikbare standplaatsen.

  Vergunning overdragen

  Wilt u een standplaatsvergunning aan iemand anders overdragen? Daar gelden strenge voorwaarden voor. Neem contact op als u meer informatie wilt ontvangen.

  Seizoensstandplaatsvergunning

  Er zijn geen beschikbare seizoensstandplaatsen voor de verkoop van oliebollen en/of koek-en-zopie.

  Incidentele standplaatsvergunning

  Wilt u maximaal twaalf dagen aaneengesloten of maximaal zes losse dagen per jaar een standplaats innemen? Dan heeft u een incidentele standplaatsvergunning nodig. 

  In verband met de weekmarkt is het niet toegestaan om op een vrijdag een incidentele standplaats in te nemen op het Stadsplein en op de Rembrandtweg. 

  Meer informatie kunt u lezen in de Nadere regels standplaatsen Amstelveen 2024.

 • Parkeervergunning voor ondernemers

  Een ondernemersvergunning is een digitale parkeervergunning voor bedrijven die gevestigd zijn in gebieden waar betaald parkeren geldt.

 • Sociaal team voor professionals

  Heeft u als professional contact met iemand met complexe meervoudige problematiek waarbij het huishouden zelf (tijdelijk) geen regie kan voeren? Dan kunt u die inwoner of dat huishouden online melden bij het Sociaal team van de gemeente.

 • Parkeervergunning voor dienstverleners op locatie

  Met een dienstverleningsvergunning kunnen dienstverlenende bedrijven onbeperkt parkeren in bijna alle gebieden waar betaald parkeren geldt. Dit geldt niet voor kort betaald parkeren in het Stadshart. Voorbeelden van dienstverleners zijn aannemers, artsen en makelaars. De dienstverleningsvergunning is een digitale parkeervergunning.

 • Subsidie Energiebesparing

  Wilt u energiebesparende maatregelen nemen en zo uw woning duurzamer maken? Bijvoorbeeld met betere isolatie, ventilatie, duurzame verwarming of koeling? Vraag subsidie aan voor deze voorzieningen. 

  De subsidie Energiebesparing is voor woningeigenaren, (ver)huurders
  en VvE’s. U vraagt de subsidie aan binnen 13 weken na uitvoering van de maatregelen.

  Wanneer het subsidieplafond van € 590.000,- is bereikt, is het niet meer mogelijk om de subsidie aan te vragen.

  U kunt deze subsidie combineren met de ISDE (Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing) en/of de SVvE (Subsidie verduurzaming voor VvE’s) van het Rijk.

  Voor wie is de subsidie?

  De subsidie is beschikbaar voor woningeigenaren, huurders, kleine particuliere verhuurders en Verenigingen van Eigenaren (VvE’s). Nieuwbouw is uitgesloten van de regeling.

  Waarvoor is de subsidie?

  U kunt subsidie aanvragen voor de volgende maatregelen:

  • (zelfstandig) isoleren van de woning
  • ventileren van de woning
  • duurzaam verwarmen en koelen
  • overige maatregelen, zoals een inductiekookplaat

  Bekijk een volledig overzicht en een toelichting van de maatregelen.

  U krijgt geen subsidie voor bijvoorbeeld:

  • De kosten voor reguliere zonnepanelen (PV-panelen). U krijgt alleen subsidie voor fotovoltaïsche plus thermische zonnepanelen (PVT-panelen), die naast elektriciteit ook warmte opwekken.
  • De kosten voor spouwmuurisolatie.

  Hoogte van de subsidie

  Bekijk de hoogte van de subsidie per maatregel onder ‘Gerelateerde vragen’.

  Hoger subsidiebedrag

  • Eigenaren van een monumentale woning of een beschermd stads- of dorpsgezicht komen in aanmerking voor € 1.000,- extra subsidie;
  • Vraagt u subsidie voor dakisolatie tegelijkertijd aan met buren, dan kan het subsidiebedrag worden verhoogd met 5%;
  • Vraagt u subsidie aan voor isolatiemaatregelen en wordt er een natuurlijk isolatiemateriaal gebruikt, dan kan het subsidiebedrag worden verhoogd met 10%;
  • Vraagt u subsidie aan voor een warmtepomp en wordt er een natuurlijk koudemiddel gebruikt, dan kan het subsidiebedrag worden verhoogd met 10%.

 • Sluitingstijden, horeca

  Lunchrooms, koffie- of theehuizen, ijssalons en afhaalrestaurants schaart de gemeente onder 'daghoreca'. Het gaat om horecagelegenheden waarvan de openingstijden zoveel mogelijk aansluiten bij de winkeltijden en daarom eerder dicht gaan dan 'reguliere horeca'. Zij verstrekken hoofdzakelijk kleine etenswaren. Daghoreca mogen alle dagen van de week tussen 06.00 en 22.00 uur open zijn.

  Reguliere horeca, zoals restaurants, cafés en nachtclubs, mogen op maandag tot en met vrijdag geopend zijn tussen 07.00 en 02.00 uur. In het weekend en de nacht voorafgaand aan een reguliere feestdag mogen restaurants open zijn tussen 07.00 en 03.00 uur.

  Terrassen mogen, afhankelijk van de locatie, tot uiterlijk 01.00 uur geopend zijn.

  Dient u een aanvraag in met een openingstijd die beperkter is dan bovengenoemde sluitingstijden? U mag dan niet langer open zijn dan de tijd die u op de aanvraag heeft aangegeven.

 • Exploitatievergunning (met terras)

  Als u een horecagelegenheid wilt exploiteren in Amstelveen, dan heeft u een exploitatievergunning nodig. De exploitatievergunning is bedoeld om overlast van uw horecagelegenheid aan omwonenden te voorkomen. De toestemming voor een terras kunt u ook in de exploitatievergunning regelen, als dit past binnen het omgevingsplan.

  Als u alcoholische dranken wilt schenken, dan heeft u ook een alcoholwetvergunning nodig.

 • Subsidie amateurkunst

  Amateurkunstverenigingen kunnen subsidie aanvragen. Er zijn twee soorten subsidie voor amateurkunst: een jaarlijkse subsidie amateurkunst en een eenmalige projectsubsidie. Controleer of u aan de voorwaarden voldoet voordat u subsidie aanvraagt.

  U kunt op dit moment geen jaarlijkse subsidie aanvragen voor een activiteit die plaatsvindt in 2025. Zodra dit mogelijk is, wordt dit op deze pagina vermeld.

  Kijk voor het aanvragen van een eenmalige subsidie op de pagina Projectsubsidies.