Zoekresultaat 1 - 10 van 79 resultaten

 • Gebouw of woning slopen

  U mag niet zomaar slopen of asbest verwijderen. U moet hiervoor meestal een melding doen. Dit is verplicht om de veiligheid en gezondheid van mensen te beschermen. Daarnaast wil de gemeente ongewenste sloop tegengaan.

 • Geld of spullen inzamelen voor een goed doel

  Als u een collecte of (kleding)inzamelactie wilt houden, heeft u een collectevergunning nodig.

 • Alcoholontheffing (tapontheffing)

  U kunt een alcoholontheffing aanvragen voor maximaal twaalf dagen achter elkaar.

 • Onderhoud openbaar groen

  De gemeente is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van al het openbaar groen. Hieronder vallen de plantsoenen, openbare groenstroken, groenbakken, bermen en parken. Maar ook vijvers, sloten en waterpartijen. Onderhoud vindt plaats via een planning. Een melding maakt u met Fixi.

  Onderhoud bestaat onder andere uit snoeien en straten vegen. Bomen worden opgekroond zodat er geen overlast voor het vrachtverkeer is. Overhangende takken worden vanwege de veiligheid weggehaald. Ook worden gevels beschermd door bladeren en takken te verwijderen.

 • Inrit aanleggen

  Als u een inrit wilt laten maken bij uw bedrijf of huis, dan moet u dit melden bij de gemeente. U mag niet zelf een inrit aanleggen. Wilt u ook bouwen of verbouwen? Dan moet u hiervoor een vergunningsaanvraag doen bij het Omgevingsloket. U kunt ervoor kiezen om dit samen te doen met de melding van de aanleg van een inrit.

 • Buitenreclame

  Er zijn verschillende vormen van buitenreclame. Op deze pagina leest u meer over de mogelijkheden.

   

  Citydisplays

  Wilt u uw lokale evenement, circus, kermis, beurs of braderie onder de aandacht brengen? Dit kan alleen via de permanente reclameborden (Citydisplays). De Citydisplays hangen aan de lichtmasten en hebben twee zijden waarop affiches getoond worden.

  De gemeente heeft met Hoffman Outdoor Media B.V. een overeenkomst gesloten voor de exploitatie van 80 Citydisplays in Amstelveen. Hoffman Outdoor Media B.V. verzorgt voor u het plaatsen en verwijderen van de affiches. U kunt via hen ook uw affiche laten ontwerpen en/of drukken. Voor de voorwaarden, prijzen en de beschikbaarheid kunt u contact opnemen via het telefoonnummer: (050) 525 05 25, of per e-mail: info@hoffman.info.

  Reclame op bushokjes en reclamezuilen

  In Amstelveen worden door ExterionMedia B.V. reclame-uitingen aangebracht op bushokjes en reclamezuilen. Daarnaast heeft ExterionMedia B.V. een zelfreinigend invalidentoilet bij het busstation op het Stadshart in exploitatie. Voor informatie kunt u de website van ExterionMedia B.V. bekijken. 

  Lichtmastreclame

  Bedrijven of instellingen kunnen de route naar hun vestiging verduidelijken door middel van (on)verlichte verwijzingsborden aan lichtmasten. De gemeente heeft de mogelijkheid voor het aanbrengen van reclame aan lichtmasten uitbesteed aan het Nationaal Publiciteits Bureau (NPB) zij zijn telefonisch te bereiken op: (023) 5384844

  Vrije plakzuilen

  U kunt affiches voor niet-commerciële doeleinden plakken op de hiervoor bestemde vrije plakzuilen. Hiervoor kunt u behangplaksel gebruiken. Het is echter geen vrijbrief om alles te kunnen zeggen wat u maar wilt. Er wordt van u verwacht dat uw uitingen passen binnen de kaders van de Nederlandse wetgeving. De overtuigingen dienen dus vrij te zijn van beledigingen en ongewenst taalgebruik. 

  Flyers

  Het is in Amstelveen toegestaan om onder bepaalde voorwaarden gedrukte of geschreven stukken, afbeeldingen of proefmonsters aan het publiek uit te reiken of te flyeren zonder vergunning. Op de pagina Reclamemateriaal verspreiden kunt u zien aan welke voorwaarden u zich moet houden.

 • Politieke partij registreren voor gemeenteraadsverkiezingen

  Nieuwe politieke partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen moeten zich inschrijven bij de gemeente. Als u aan alle voorwaarden voldoet, mag u een kandidatenlijst inleveren.

 • Commerciële Alcoholwetvergunning

  Wilt u alcoholhoudende dranken schenken in uw horecagelegenheid? Dat kan met een Alcoholwetvergunning. De Alcoholwet maakt daarbij onderscheid tussen commerciële en paracommerciële horeca. Op deze pagina vindt u informatie over commerciële horeca. Ook kunt u hier een commerciële Alcoholwetvergunning online aanvragen.

  Een hotel, restaurant en café zijn voorbeelden van commerciële horeca. Commerciële horeca heeft winst als doel. Over die winst wordt ondernemersbelasting betaald.

  Wilt u informatie voor paracommerciële horeca? Bekijk de pagina Paracommerciële Alcoholwetvergunning.

 • Kadastrale gegevens opvragen

  Het Kadaster houdt gegevens bij van verschillende soorten onroerende goederen. Denk hierbij aan vastgoed (grond en gebouwen), schepen, luchtvaartuigen, kabels en leidingen onder de grond.

 • Filmopnames maken

  Wilt u filmopnames maken in de openbare ruimte, dan moet u dit melden. Ook als u parkeerplekken nodig heeft. Dit kunt u online aanvragen en moet minimaal 2 weken voordat u gaat filmen. Heeft u parkeerplekken nodig, doe dan de aanvraag 3 weken voor uw filmopnames. Gaat u (nep)wapens of explosieven gebruiken? Dan heeft u een vergunning nodig van de politie.