Zoekresultaat 1 - 3 van 3 resultaten

  • Informatie opvragen bij gemeente, Wet open overheid (Woo)

    De Wet open overheid (Woo) regelt dat gemeenten (en andere overheden) informatie actief openbaar maken. De Woo vervangt de Wob.

  • Afvalwater lozen

    Voor het lozen van afvalwater door bedrijven is soms een vergunning nodig. Particulieren kunnen in sommige gevallen vrijstelling krijgen.

  • Belastingen en heffingen, kwijtschelding

    Als u de gemeentelijke belastingen en heffingen niet kunt betalen, vraagt u de gemeente om kwijtschelding.