Zoekresultaat 1 - 10 van 109 resultaten

 • Tijdelijke verhuur leegstaand pand

  Sommige leegstaande panden mogen tijdelijk verhuurd worden. Hiervoor is een vergunning nodig.

 • Sloopmelding gebouw of deel gebouw

  Meestal is er geen vergunning nodig om te slopen. Vaak moet de sloop wel gemeld worden. Soms is een omgevingsvergunning nodig.

 • Bedrijf verhuizen

  De verhuizing van uw bedrijf geeft u door aan de Kamer van Koophandel.

 • Afval, oud papier

  Oud papier kun je op vertoon van je milieupas aanbieden bij de milieustraat. Ook wordt het oud papier periodiek in de gemeente opgehaald.

 • Hondenbelasting

  De gemeente Bergeijk heft geen hondenbelasting. U hoeft uw hond niet aan te melden bij de gemeente.

 • Olietanks in particuliere grond verwijderen

  Een olietank of brandstoftank in de grond kan roesten of lekken. Dit moet gemeld worden zodat actie ondernomen kan worden.

 • Informatie opvragen bij gemeente, Wet open overheid (Woo)

  De Wet open overheid (Woo) regelt dat gemeenten (en andere overheden) informatie actief openbaar maken. De Woo vervangt de Wob.

 • Lenen bij Kredietbank Nederland

  Voor aflossing van schulden of voor onverwachte, noodzakelijke uitgaven kan in sommige gevallen geld geleend worden van de gemeente.

 • Precariobelasting

  Bij het gebruik van gemeentegrond of bij het uitstallen van artikelen voor verkoop op straat moet precariobelasting betaald worden.

 • Vergunning buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA)

  Met een buitenplanse omgevingsplanactiviteit mag grond of een gebouw anders gebruikt worden dan in het bestemmingsplan staat. Hierbij gelden regels.