Zoekresultaat 1 - 10 van 55 resultaten

 • Dieren houden

  Voor het houden van sommige dieren moet een ontheffing aangevraagd worden. Ook gelden er regels.

 • Bouwvlak in bestemmingsplan

  Wanneer iemand wil bouwen in een gebied waar dit volgens het bestemmingsplan niet mag, moet gevraagd worden om een bouwvlak aan het plan toe te voegen

 • (Schotel)antenne plaatsen

  Voor het plaatsen van een antenne is soms een vergunning nodig. Als er geen vergunning nodig is, gelden er wel een aantal voorwaarden.

 • Afvalkalender

  In de afvalkalender vindt u alle informatie over de soorten van afval en de inzameling hiervan. Download de afvalkalender van 2022 hieronder.

 • Marktplaats aanvragen

  Voor een plaats op de markt is een marktplaatsvergunning nodig. Dit geldt voor alle soorten markten.

 • Rioolaansluiting aanvragen

  De gemeente sluit het openbare riool aan op privéterrein. Als een woning of bedrijf niet is aangesloten, moet aansluiting aangevraagd worden.

 • Rioolverstopping

  Als het riool verstopt is, lost de gemeente óf de terreineigenaar dit op, afhankelijk van de locatie van het verstopte riool.

 • Omgevingsvergunning strijdig gebruik

  Met een omgevingsvergunning strijdig gebruik mag grond of een gebouw anders gebruikt worden dan in het bestemmingsplan staat. Hierbij gelden regels.

 • Brandveiligheid: vergunning of melding

  Voor bepaalde gebouwen is een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig. Er worden dan indien nodig extra eisen aan brandveiligheid gesteld.

 • Asbest verwijderen

  Voor het verwijderen van asbest zijn strenge regels van kracht. Het is verplicht om een sloopmelding te doen. De gemeente kan voorwaarden stellen.