Zoekresultaat 1 - 10 van 96 resultaten

 • Uittreksel burgerlijke stand

  De gemeente legt belangrijke gebeurtenissen in uw leven vast in een officieel document, een akte. Elke akte blijft in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. U kunt van de volgende akten een kopie aanvragen: geboorteakte, huwelijksakte, akte van geregistreerd partnerschap en overlijdensakte.

 • Schade melden

  Vindt u dat u schade heeft opgelopen door de kwaliteit van het onderhoud van gemeentelijke eigendommen zoals wegen, pleinen of openbaar groen waar de gemeente verantwoordelijk voor is? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen en een schadeclaim indienen.

 • Whatsapp-alert

  Een veilige woon- en leefomgeving is belangrijk. U kunt daaraan bijdragen door deel te nemen aan een WhatsApp-groep in uw eigen wijk. Een WhatsApp-groep zorgt voor extra ogen en oren in de wijk. Dat geeft niet alleen een veilig gevoel, ook wordt de kans op criminaliteit verkleind.

 • Betaalbare koopwoningen

  Dit zijn woningen met een VON-prijs (nieuwbouw) of WOZ-waarde (bestaande bouw) van maximaal 70% van de geldende NHG-norm. In 2024 ligt deze grens op € 304.500. Voor deze woningen heeft de gemeente regels opgesteld.

 • Demonstratie of betoging houden

  Wilt u een openbare betoging organiseren? Dan moet u dit minstens 48 uur van te voren melden bij de gemeente. De gemeente kan voorschriften geven voor uw demonstratie of betoging. Dit is in het belang van de openbare orde en veiligheid.

 • Gezondheidsverklaring

  Een gezondheidsverklaring is een formulier met vragen over uw lichamelijke en geestelijke gezondheid. U kunt een gezondheidsverklaring nodig hebben als u uw rijbewijs aanvraagt of wil vernieuwen.

 • Bent u verhuisd en heeft u nog geen milieupas?

  U bent verhuisd en de vorige bewoner heeft geen milieupas in de woning achtergelaten, of u heeft een nieuwe woning. Dan kunt u hier een nieuwe pas aanvragen.

 • Leerlingenvervoer regulier basisonderwijs (geloof en levensovertuiging, taalschool)

  Leerlingen die een reguliere basisschool bezoeken kunnen vanaf 4 jaar -en zolang er geen wijzigingen plaatsvinden- een meerjarenbeschikking krijgen tot en met 8 jaar. Voordat u leerlingenvervoer aanvraagt, is het goed om te weten of uw kind in aanmerking komt en wat belangrijk is om bij de hand te hebben voordat u de aanvraag doet. Ook informeren wij u graag alvast over de voorwaarden en mogelijkheden.

 • Collectevergunning

  Als u een openbare inzameling van geld of goederen organiseert, of hiervoor een intekenlijst gebruikt, heeft u een collectevergunning nodig. Ook als u goederen of diensten aanbiedt en hiervoor geld of goederen in retour ontvangt die voor een goed doel zijn, heeft u deze vergunning nodig. U heeft geen vergunning nodig als u een inzameling in besloten kring houdt, bijvoorbeeld binnen uw eigen kerk of vereniging.

 • Gemeentelijke energiecoach

  Bent u woningeigenaar en wilt u uw woning verduurzamen maar weet u niet waar u het beste kunt beginnen? Of wilt u advies hoe u energie kunt besparen? Vraag dan een gratis adviesgesprek aan met één van onze gemeentelijke energiecoaches.