Zoekresultaat 1 - 10 van 14 resultaten

 • Onttrekkingsvergunning woonruimte

  Als u woonruimte wilt onttrekken aan de woningmarkt in de gemeente De Bilt, dan heeft u een vergunning nodig. Deze kunt u online aanvragen.

 • Kennisgeving incidentele festiviteiten

  Overschrijdt u, als type A of B inrichting (Activiteitenbesluit Milieubeheer) bij een feest de geluids-of lichtnorm, meld dit dan bij de gemeente.

 • Afwijken van een bestemmingsplan

  Heeft u bouwplannen die niet passen in het geldende bestemmingsplan? In sommige gevallen geeft de gemeente toestemming om af te wijken van het plan.

 • Omgevingsvergunning

  Op Omgevingsloket online van De Bilt kunt u een vergunningcheck doen om te bepalen of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

 • Ruimtelijke plannen

  In een bestemmingsplan staat precies waarvoor de grond gebruikt mag worden. Bijvoorbeeld of er gebouwd mag worden en zo ja hoe hoog.

 • Tegemoetkoming planschade of nadeelcompensatie

  Bekijk hier de mogelijkheden voor een eventuele tegemoetkoming door planschade aan uw woning.

 • Schetsplan indienen

  De gemeente kijkt op basis van een schetsplan van uw bouwwerk of bouwwerkzaamheden of uw plan haalbaar is. U kunt het schetsplan digitaal indienen.

 • Loterijvergunning

  Voor het organiseren van een loterij heeft u een loterijvergunning nodig. U vraagt de vergunning online aan bij de gemeente De Bilt.

 • Kabels en leidingen plaatsen

  Wilt u gaan graven voor werkzaamheden aan kabels en leidingen? Dan heeft u een instemmingsbesluit nodig of u moet dit voor aanvang melden.

 • Vergunning evenementen

  Voor een evenement zoals een concert, braderie of markt of voor het maken van een filmopnamen heeft u meestal een evenementenvergunning nodig. U vraagt de vergunning online aan.