Zoekresultaat 1 - 10 van 240 resultaten

 • Klein chemisch afval inleveren

  De gemeente zamelt klein chemisch afval (KCA) apart in. Dit doet de gemeente omdat het milieuproblemen veroorzaakt als het in de afvalverbranding terecht komt. Denk aan lege batterijen, accu’s, verfpotten, resten schoonmaakmiddelen of olieproducten.

 • Vergoeding aanvragen na planschade

  Van planschade kan sprake zijn als een onroerend goed, bijvoorbeeld een woning, in waarde daalt door een planologische maatregel, zoals de aanleg van een woonwijk, een weg of een brug. Bij planschade kunt u recht hebben op een tegemoetkoming van de schade. De schade kan bestaan uit waardevermindering van uw woning of verlies van uw inkomsten. Een paar voorbeelden van planschade: het uitzicht vanuit uw huis verandert door de bouw van nieuwe woningen naast uw woning wordt een doorgaande weg aangelegd de functie of het gebruik van uw eigendom wordt gewijzigd of beperkt. Vraag een vergoeding aan na planschade

 • Bijzondere bijstand aanvragen

  Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere noodzakelijke kosten die u niet zelf kunt betalen. Dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Of u bijstand krijgt, hangt af van uw inkomen en bezittingen.  Nu bijzondere bijstand aanvragen met uw DigiD

 • Verkeersontheffing

  Voor een aantal inrijdverboden kunnen bewoners of belanghebbenden een permanente verkeersontheffing aanvragen. Het gaat om: Botshol eenrichtingverkeer Achtervlietpad (fietspad) Wilt u een verkeersontheffing aanvragen of wijzigen? Vraag een verkeersontheffing aan of wijzig deze

 • Kinderopvang

  Peuteropvang U heeft een peuter in de leeftijd 2 tot 4 jaar U kunt terecht bij de verschillende peutergroepen in De Ronde Venen. Kinderdagverblijf Piet Mondriaan, Broekzijdselaan 46c in Abcoude Kinderdagverblijf Kool en Bosch, Rijksstraatweg 43 in Baambrugge Kinderdagverblijf Pino & Dribbel, Baljuwstraat 5 in Mijdrecht Kinderdagverblijf Klein Duimpje, Eendracht 2 in Mijdrecht Kinderdagverblijf De Hummeltjes, Kerklaan 32 in Vinkeveen Kinderdagverblijf Ministek, Marktschipper 2 in Wilnis Kinderdagverblijf Zevenmijlslaarzen, Eendracht 7 in Mijdrecht Bent u een ouder die werkt, studeert of een inburgeringscursus volgt? U kunt kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Bent u een ouder die niet-werkt, alleenverdiener is of een peuter met een risico op taalachterstand (VVE-indicatie) heeft? U kunt uw peuter aanmelden bij één van de peutergroepen. Wanneer u niet werkt, betaalt u over de eerste 2 dagdelen een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. De overige dagdelen zijn voor peuters met een VVE-indicatie gratis. Deze kosten worden door de gemeente rechtstreeks aan de peuteropvangorganisatie betaald. Het uurtarief en een overzicht van de inkomensafhankelijke bijdrage vindt rechts op deze pagina. U hoeft zelf niets via de gemeente te regelen, dat doet de peutergroep voor u. Kinderopvang U heeft een kind in de leeftijd 0 tot 4 jaar U kunt terecht bij een kindercentrum of een gastouder. Beide dienen geregistreerd te staan in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)? Bent u een ouder die werkt, studeert of een inburgeringscursus volgt dan kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Buitenschoolse opvang U heeft een kind in de leeftijd 4 tot 12 jaar U kunt terecht bij de buitenschoolse opvang. De buitenschoolse opvang is er vóór schooltijd, na schooltijd, op roostervrije dagen en tijdens schoolvakanties. Uw kind heeft keuze uit verschillende activiteiten. Ook is huiswerkbegeleiding mogelijk. De buitenschoolse opvang dient geregistreerd te staan in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK)? Bent u een ouder die werkt, studeert of een inburgeringscursus volgt dan kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Nu kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst via DigiD

 • Geregistreerd partnerschap beëindigen

  Voor het beëindigen van een geregistreerd partnerschap gaat u naar een notaris of advocaat. In sommige gevallen moet u met uw advocaat naar de rechter. Het geregistreerd partnerschap is pas beëindigd nadat het is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Een geregistreerd partnerschap eindigt ook als: u het geregistreerd partnerschap laat omzetten in een huwelijk 1 van beiden komt te overlijden of langdurig wordt vermist

 • Beëindiging onderzoek

  Doorgegeven en dan? Er volgt meestal geen eindgesprek. U krijgt een brief van de gemeente waarin staat dat uw uitkering stopt. In deze beëindigingsbeschikking staat de reden van de beëindiging. Er staat ook in of u nog geld terugkrijgt of geld moet terugbetalen.

 • Woning splitsen

  Een splitsingsvergunning is alleen nodig in de volgende situaties: Voor huurwoningen met een huurprijs tot de liberalisatiegrens € 879,66 (prijspeil 2024) Voor koopwoningen tot het maximale aankoopbedrag om een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie te krijgen (€ 435.000,- prijspeil 2024) Binnen een jaar van afgifte van de vergunning moet er gebruik van worden gemaakt. Zie verder de link naar paragraaf 3.2 van de huisvestingsverordening.Aanvraag splitsingsvergunning U kunt een splitsingsvergunning aanvragen met uw DigiD en per brief. Per DigiD Vraag een splitsingsvergunning aan Per brief Het college van Burgemeester & Wethouders Ter attentie van afdeling Wonen, team Ruimte en Economie Croonstadtlaan 111 3641 AL Mijdrecht Zet in de brief Welk gebouw u wilt splitsen Om hoeveel wooneenheden het gaat Waarom u de woning wilt splitsen Bij de aanvraag voegt u deze stukken toe Splitsingsplan dat voldoet aan de vereisten van artikel 106 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek en bijbehorend besluit betreffende splitsing in appartementsrechten Een taxatierapport van het gebouw (of de gebouwen) en de afzonderlijke woonruimte bestemde gedeelten van het gebouw De verleende omgevingsvergunning voor het splitsen van de woning(en) Mogelijk heeft u ook een omgevingsvergunning nodig Houd er rekening mee dat voor eventuele verbouwactiviteiten een vergunning nodig kan zijn. Voor vragen hierover kunt u terecht bij de gemeente via omgevingszaken@derondevenen.nl. Vragen over de splitsingsvergunning kunt u stellen via email: wonen@derondevenen.nl.

 • Afvalcontainer aanvragen, omwisselen of inleveren

  Container kapot of kwijt?  Bent u uw container kwijt of is deze kapot? Of bent u nieuw komen wonen in deze gemeente? Dan kunt u hier eenvoudig een nieuwe aanvragen. Is uw container te groot of te klein? Ook die aanvragen zijn mogelijk. Vraag een afvalcontainer aan Restafval container omwisselen voor ander formaat? Het omwisselen van het volume van een restafval container kost €35,50 per omwisseling. Per 1 januari 2024 wordt de heffing bepaald op de grote van uw restafval container. Voor een heel jaar betaalt u voor een 140 liter container €274,80 en voor een 240 liter €374,80. Wisselt u tijdens het jaar dan wordt dit later gecorrigeerd, bekijk hieronder het rekenvoorbeeld. Hoe worden de kosten berekend, rekenvoorbeeld U wisselt op 15 juni van een grote restafval container naar een kleine restafval container. U heeft in februari een heffing ontvangen van €374,80, dat is over 12 maanden. In de periode had u van januari tot en met juni moeten betalen voor een grote container en vanaf juli tot en met december voor de kleine container. U krijgt in dat geval via de afvalstoffenheffing €50 terug. Het omwisselen van de container kost €35,50. In het jaar erna wordt u aangeslagen voor het lage tarief. U wisselt op 14 mei van een kleine restafval container naar een grote restafval container. U heeft in februari een heffing ontvangen van €274,80, dat is over de 12 maanden. In de periode had u van januari tot en met mei moeten betalen voor een kleine container en vanaf juni tot en met december voor een grote. U betaalt in dat geval via de afvalstoffenheffing €58,33 voor de grotere container in dat jaar. Het omwisselen van de container kost €35,50. In het jaar erna wordt u aangeslagen voor het hoge tarief. Wat mag ik in welke bak doen? Door de manieren van scheiding van afval door een aparte papierbak, een GFTE bak en PMD zakken is het aantal aangeboden rest afval de afgelopen jaren gedaald. Twijfelt u wat in welke bak mag? Kijk dan op de pagina over inzamelen van huishoudelijk afval. 

 • Eenmalige subsidie aanvragen

  Eenmalige subsidies zijn bedoeld voor eenmalige, vernieuwende activiteiten of bijzondere projecten, buiten de reguliere werkzaamheden van een vereniging, stichting of instelling om. Om eenmalige subsidie aan te vragen heeft u eHerkenning betrouwbaarheidsniveau 2 nodig. De eenmalige subsidies die u aan kunt vragen zijn: Cultuursubsidie Gezondheidssubsidie Sportstimuleringssubsidie Meer informatie vindt u onder de voorwaarden. Heeft u een idee voor een initiatief waar uw buurt mooier, leuker en levendiger van wordt? En heeft u daarbij hulp nodig? Dan helpen wij u graag met Goud in je Wijk. Vraag een eenmalige subsidie aan